Skip to main content

Efficiënt rapporteren met SBR Rapportage

De koppelingen tussen de klantgegevens in de centrale database van PM Record en Balance Base (teksten en cijfers) worden 'onder de motorkap' gekoppeld aan de meest recente XBRL-taxonomieën. Middels het activeren van de SBR-rapporten worden de gegevens automatisch opgehaald.

Nadat u de formulieren beoordeeld heeft, kunt u deze ter goedkeuring in een online relatiedossier ter beschikking stellen aan de klant en dan versturen via de PM SBR Manager naar de uitvragende partijen (Kamer van Koophandel, Belastingdienst en bankinstellingen).

SBR Rapportage video instructies

Nieuw in SBR Rapportage

Het is vanaf 23 maart 2023 mogelijk om de SBR Publicatiestukken micro en klein (NT17) te genereren en deponeren.

Meest gelezen instructies

PM SBR Manager

De verzending van de sbr-berichten aan de uitvragende partijen dient natuurlijk nauwkeurig te worden gevolgd en beheerd. Enerzijds worden berichten verzonden naar (KvK, belastingdienst en CBS) of "BIV" (Bancaire Infrastructurele Voorzieningen) en anderzijds worden berichten en meldingen over de status ontvangen. Deze gegevensstromen dienen natuurlijk nauwkeurig te worden bewaakt omdat belangrijke data -met deadlines- voor het indienen van stukken zijn opgenomen.

Publicatiestukken

Voor bepaalde rechtsvormen van ondernemingen geldt dat conform de geldende wet- en regelgeving jaarlijks de jaarrekening dient te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor kleine en middelgrote ondernemingen geldt dat niet de gehele jaarrekening openbaar behoeft te worden gemaakt. De te publiceren gegevens worden ook wel publicatiestukken genoemd en zijn in feite een uittreksel uit de jaarrekening.

Om deze publicatiestukken te kunnen genereren zal dus eerst de jaarrekening dienen te worden opgemaakt met behulp van een rapportgenerator. Vervolgens genereert u de publicatiestukken welke zijn gekoppeld aan de vereiste sbr-taxonomie van de Kamer van Koophandel. Het sbr-bericht wordt automatisch gegenereerd en verzonden naar de PM SBR Manager. Hierin kan het rapport worden gelezen en geaccordeerd door zowel de intermediair als een vertegenwoordiger van de organisatie, waarover wordt gerapporteerd, en worden verzonden.

Aangifte Omzetbelasting

Jaarlijks informeert de belastingdienst u met welke frequentie de aangiften omzetbelasting moeten worden ingediend. Met de module SBR OB stelt u tijdig de aangifte op en biedt u deze online (via www.sbrwebmanager.nl) ter goedkeuring aan bij uw cliënten. Na goedkeuring verzend u de aangifte eenvoudig naar de belastingdienst. Dat geldt ook voor de aangiften ICP. Indien een suppletieaangifte moet worden gedaan over vorige periodes, zal deze ook de genoemde routes volgen.