Skip to main content

Vreemde valuta

Bij de vaste gegevens kunt u kiezen om in een andere valuta te rapporteren dan de valuta waarin de administratie gevoerd wordt. Hierbij kunt u ook de koersen op de balansdatum invoeren, zodat alle bedragen omgerekend kunnen worden naar de desbetreffende valuta. U kunt per periode een verschillende koers opgeven. Op het moment dat u kiest voor het gebruik van vreemde valuta, dan zal PM Report bij iedere verloopstaat in de toelichting op de balans automatisch als beginwaarde de waarde van de vorige periode opnemen, waarna er direct een correctie koersverschil wordt getoond, waardoor de beginwaarde in de koers van de te rapporteren periode wordt weergegeven.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.