Skip to main content

Teksthouding in PM Record

Dit onderdeel van de handleiding beschrijft de mogelijkheden voor vastlegging van vaste gegevens in PM Record ten behoeve van PM Report. Het inlezen van deze gegevens uit PM Record doet u via de knop Importeren onder stap 1 in het hoofdmenu van PM Report. De gegevens uit PM Record komen uit twee bronnen, te weten de klantkaart van PM Record en het PM Report exportformulier in PM Record onder de menuoptie Opties / PM Report gegevens (export) of de knop PM Report gegevens in de klantkaart.

Let op: het is belangrijk dat u bij het maken van een nieuwe jaarrekening controleert of de ingevulde gegevens nog actueel zijn. Sommige gegevens zijn namelijk periodegebonden.

De meest relevante gegevens die vanaf de klantkaart worden geïmporteerd betreffen van het tabblad NAW-gegevens, de naam- en adresgegevens, de meeste gegevens van het tabblad KvK + Inspectie + UWV  en van het tabblad Diversen, de bedrijfsactiviteit, de rechtsvorm en het veld datum opgericht. Daarnaast is het belangrijk om de relevante contactpersonen vast te leggen op het tabblad Contactpersonen, zodat deze later geselecteerd kunnen worden ten behoeve van de import in PM Report.   

De tweede en belangrijkste bron betreft, zoals gezegd, de menuoptie Opties / PM Report gegevens (export) in de klantkaart van PM-Record. Deze optie is eveneens te benaderen via de knop PM Report gegevens op de klantkaart. Hier legt u alle specifieke gegevens vast die nodig zijn voor het maken van een jaarrekening met PM Report. Als u hier de relevante gegevens op een juiste wijze invult, wordt het aantal handelingen in PM Report tot een minimum beperkt. In de volgende paragrafen worden alle mogelijkheden nader besproken.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.