Skip to main content

Tussentijdse rapportages

Ook het probleem van tussentijdse rapportage, tegenwoordig een veel gevraagd gegeven, is door het gebruik van PM-Report een stuk eenvoudiger. Zo is het mogelijk om per kwartaal, maand of zelfs per week te rapporteren waarbij tevens een vergelijking van verschillende, vooraf gedefinieerde, perioden kan worden gemaakt.

Vreemde valuta

Bij de vaste gegevens kunt u kiezen om in een andere valuta te rapporteren dan de valuta waarin de administratie gevoerd wordt. Hierbij kunt u ook de koersen op de balansdatum invoeren, zodat alle bedragen omgerekend kunnen worden naar de desbetreffende valuta. U kunt per periode een verschillende koers opgeven. Op het moment dat u kiest voor het gebruik van vreemde valuta, dan zal PM-Report bij iedere verloopstaat in de toelichting op de balans automatisch als beginwaarde de waarde van de vorige periode opnemen, waarna er direct een correctie koersverschil wordt getoond, waardoor de beginwaarde in de koers van de te rapporteren periode wordt weergegeven.

Ontwikkeling

PM Report is en wordt nog steeds ontwikkeld voor een zo breed mogelijke gebruikersgroep. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in de volgende modulen:

  • Module voor de BV/NV
  • Module voor de Eenmanszaak / VOF / Vereniging / Maatschap / Stichting
  • Module voor de consolidatie
  • Publicatiestukken
  • Notulen algemenevergadering
  • Koppeling met alle financiële pakketten (PM-Balance Base)
  • Koppeling met fiscale pakketten voor aangiften IB / VPB
  • Module voor dossiervorming (PM Record, waaronder opgenomen modulen voor externe bibliotheek, post- en mailsysteem, NAW-gegevens relaties en contactpersonen, voortgangsbewaking, planning, controleprogramma, urenadministratie en facturering).

Voor de overige modulen geldt dat daar aparte beschrijvingen van zijn. Gaarne verwijzen wij u naar de informatie die is opgenomen op onze site:

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.