Skip to main content

Rapport exporteren naar fiscaal

Voor gebruikers van fiscale pakketten is het mogelijk een exportbestand aan te maken dat kan worden ingelezen in het betreffende fiscale pakket, indien men beschikt over een licentie voor PM Report Export Fiscaal. Voor gebruikers van Tecknow Tax wordt het xml-exportbestand wegschreven naar de standaard PM-Import locatie van Tecknow Tax.Deze locatie ligt vast in het register. Indien de registerwaarde ontbreekt wordt de gebruikers alsnog gevraagd zelf een locatie te kiezen voor het xml-exportbestand. Kijk voor meer informatie naar het onderdeel Export Fiscaal van deze handleiding.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.