Skip to main content

Importeer subcodering omschrijvingen

Een andere mogelijkheid in het hoofdmenu is de optie Importeer subcoderingomschrijvingen, waarmee u de omschrijvingen van de opengeklapte subcodering kunt overschrijven met andere omschrijvingen. U krijgt de keuze voorgelegd welke import u wenst te gebruiken:

    • omschrijvingen uit een aangepaste subcodering van een voorgaande PM-Report jaarrekening
    • omschrijvingen uit het generieke brugschema van BalanceBase

Zoals u in het scherm al kunt lezen in gaat deze optie niet samen met de andere menuoptie Gebruik eigen grootboekomschrijvingen. Hierbij worden namelijk de klantspecifieke omschrijvingen gehanteerd, die u heeft vastgelegd op het tabblad Rekeningschema in BalanceBase. Bij de optie Importeer subcoderingomschrijvingen gaat het juist om de generieke PM omschrijvingen van het brugschema, die u kunt benaderen en aanpassen via Beheer / BalanceBase / Administratie / Brugstaat.

Let op: bij gebruik van deze optie, zullen subcoderingcellen die formules bevatten, worden overgeslagen. Deze cellen betreffen namelijk uitzonderingsgevallen, waarbij de omschrijvingen uit andere bronnen worden gehaald. Een voorbeeld hiervan is de hoofdkopjes van de voorzieningen en reserves. De omschrijvingen van deze onderdelen komen uit de vastgelegde grondslagen in PM-Record.

Tip: de generieke omschrijvingen komen bij alle klanten terug op het tabblad Brug in BalanceBase, waar u de rekeningschema’s koppelt aan de PM-Subcodes. U kunt hier handig mee omgaan: indien u bijvoorbeeld bij alle klanten subcode ‘1081 – Overige kredietinstellingen 1’ gebruikt als SNS Bank, dan kunt u onder de PM-Record menuoptie Beheer / BalanceBase / Administratie / Brugstaat de omschrijving bij subcode 1081 wijzigen van ‘Overige kredietinstellingen 1’ naar ‘SNS Bank’. Dit maakt het koppelen van uw rekeningnummers aan onze subcodes gemakkelijker.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.