Skip to main content

Deponeren in SBR vanuit PM Report

Met de introductie van deze SBR-module de unieke mogelijkheid geboden om de met PM-Report gegenereerde publicatiestukken automatisch te deponeren bij de betreffende Kamer van Koophandel. Dit gebeurt middels het digitaal aanleveren van een bericht bij DigiPoort, die op haar beurt verdere verspreiding verzorgt bij de Kamers van Koophandel. Indien u daartoe geautoriseerd bent kunt u de publicatiestukken voor uw klanten op deze manier aanleveren.

In deze handleiding worden de volgende definities, begrippen en afkortingen veelvuldig gebruikt:

XML
eXtensible Markup Language
is een standaard voor het definiëren talen voor de representatie van gestructureerde gegevens
SBR
Standard Business Reporting
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
XBRL
eXtensible Business Reporting Language
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
Bedrijf het bedrijf waarvoor de jaarrekening dient te worden gedeponeerd
Intermediair het kantoor dat de jaarrekening voor het bedrijf opstelt en deponeert
PM Pro Management (Software N.V.)
PM-Report rapportgenerator van Pro Management, waarmee de intermediair de jaarrekening opstelt
PMTP
Pro Management TransactiePoort
webservice en online database van Pro Management die het proces van deponeren aanstuurt en statussen bijhoudt
KvK - Kamer van Koophandel overheidsinstantie waar de jaarrekening gedeponeerd wordt
DigiPoort
voorheen OTP (OverheidsTransactiePoort)
transactiepoort van de overheid die de ontvangst en aflevering van elektronische berichten ten behoeve van overheidsinstanties regelt
NT
Nederlandse Taxonomie
het schema, gebaseerd op Nederlandse en internationale regelgeving, dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van elektronische gegevens

De publicatiestukken over een bepaald verslagjaar dienen altijd te zijn gebaseerd op de bijbehorende Nederlandse Taxonomie van dat jaar. Onze SBR-module wordt ieder jaar gekoppeld aan de nieuwste versie van de Nederlandse Taxonomie, zodat u zeker weet dat voor het nieuwe verslagjaar gegevens kunnen worden gedeponeerd. Momenteel wordt in PM Report de mogelijkheid geboden om de publicatiestukken voor kleine rechtspersonen te deponeren. Dit kan een jaarrekening op commerciele of fiscale grondslag zijn. In de toekomst zullen meerdere mogelijkheden worden geboden.

In PM Report worden de publicatiestukken op basis van een jaarrekening aangemaakt (rekening houdend met de hierboven uiteengezette ‘spelregels’). Alle gegevenselementen die zichtbaar zijn in de publicatiestukken zijn gekoppeld elementen van de NT (zijnde het schema dat gebruikt wordt voor de uitwisseling van data tussen verschillende partijen). Indien de publicatiestukken naar wens zijn kan men via het hoofdmenu van PM Report via de knop Deponeren SBR publicatiestukken de benodigde data verzamelen en wordt het vereiste xml-bestand op de achtergrond klaargezet. Eerst wordt nog de vraag gesteld op welke grondslag u wilt deponeren, op commerciële of op fiscale grondslag. Standaard wordt de waarde van de grondslag overgenomen, zoals deze is vastgelegd onder Stap 1 van het hoofdmenu. U kunt deze waarde eventueel nog aanpassen.

Voorwaarden voor gebruik

Uitgangspunt is dat alle data die u ziet in de gegenereerde publicatiestukken van PM Report verwerkt wordt in het sbr/xbrl-document. PM Report dient dus precies te weten waar de benodigde data staat. Niet alleen in de publicatiestukken, maar ook in bijvoorbeeld de Brugstaat. Hiertoe zijn binnen PM Report op verschillende plaatsen nieuwe velden benoemd. De data wordt verzameld uit diverse bronnen:

  • Brugstaat
  • Relatiegegevens
  • Rapportgegevens
  • Pub Grondslagen
  • Pub Toelichting

Juist omdat de data uit verschillende bronnen binnen PM-Report komt is het belangrijk de juiste methode hanteert voor het invoeren en/of wijzigen van data. Dit leidt tot de volgende ‘spelregels’ en voorwaarden bij het opstellen van de publicatiestukken binnen PM-Report:

  1. Gebruik ALTIJD de beschikbare formulieren/schermen om gegevens in te vullen of te wijzigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van de bedrijfsactiviteit of NIBOVS);
  1. Cijfermatige wijzigingen van balans- en/of winst-en-verliesgegevens dienen ALTIJD via de normale methode te geschieden. Dit is via de Subcodering / Brugstaat en niet via bijvoorbeeld het tabblad Pub Balans K;
  1. Wijzigingen of uitbreidingen in de waarderingsgrondslagen (<Grondslagen en/of Pub Grondslagen> ALTIJD doorvoeren binnen de zichtbare en voor het betreffende onderwerp reeds aanwezige cellen;
  1. Niet handmatig rijen toevoegen op welk blad dan ook, omdat PM-Report de nieuwe rijen niet zal herkennen en ook niet kan achterhalen welk type gegevens hier ingevuld zijn. Deze gegevens zullen dan ook niet worden opgenomen in het sbr/xbrl-document. Gebruik dus ALTIJD de standaard beschikbare velden (extra tekstblokken kunt u voor bepaalde onderwerpen via het formulier toevoegen aan de publicatiestukken).

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.