Skip to main content

Afrondingsverschil boeken

Met deze optie boekt u eenvoudig het afrondingsverschil weg dat kan zijn ontstaan bij het importeren van financiële gegevens. Het programma vraagt om een algemene kostenrekening waarop het afrondingsverschil mag worden geboekt (standaard is dit subcode 4710 – Afrondingsverschillen). U geeft de subcode in en daarmee verdwijnt het verschil en is gewaarborgd dat het getoonde resultaat gelijk is aan de mutatie van het eigen vermogen uit hoofde van het resultaat.

Let op: deze optie kan alleen worden gebruikt, indien het berekende verschil een waarde tussen de -5 en 5 heeft. Als dit niet het geval is, zult u het verschil van de betreffende periode nader moeten bekijken en eventueel handmatig moeten wegboeken op het tabblad Subcodering. Op rij 6 ziet u in de kolommen H, I en J de saldocontrole, met per periode het berekende verschil. Deze verschillen x -1 plaatst u handmatig in de witte cellen van de betreffende kolommen E, F en G onder het kopje Afrondingsverschil. Vervolgens dient u met de menuoptie Mutaties / Herberekenen cijfers de cijfers te herbereken, waarna PM Report geen afrondingsverschil meer zou mogen melden.

Let op: PM Report houdt bij de berekening van de verschillen rekening met eventueel reeds geboekte afrondingsverschillen onder het kopje Afrondingsverschil.

Tip: Deze optie kunt u tevens vinden in de menubalk van PM Report onder Mutaties / Afrondingsverschil boeken.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.