Skip to main content

Aanmaken bestand voor consolidatie

Indien de gegevens van de vennootschap dienen te worden betrokken in een consolidatie, worden de cijfers van de brugstaat via deze optie uitgelezen en later, als onderdeel van de module PM Report Consolidatie, ingelezen in het geconsolideerde rapport. U bewaart dit bestand in een directory van de moedermaatschappij in een subdirectory van dat jaar.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.