Skip to main content

Handmatige invoer financiële gegevens

Onder stap 2 kunt u ook kiezen voor de optie Handmatige invoer. Indien u hiervoor kiest, komt u direct in het blad Subcodering voor rechtstreekse invoer op dit blad. Het blad Subcodering omvat zo'n 3000 regels met een ingevuld schema. Daarna worden de regels benut voor de geïmporteerde gegevens. Indien u rechtstreeks op het dit blad wilt werken, kiest u onder het gewenste niveau voor niveau 3. U kunt de gegevens dan achter de omschrijvingen invullen.

Onder het gewenste niveau kunt u ook kiezen voor Toon verdichtingen. Dat houdt in dat u links de indeling van de niveaus kunt zien, zoals de basisfunctie van Excel onder Data / Overzicht / Groeperen laat zien.

Na handmatige invoer van de financiële gegevens dient u deze cijfers te herberekenen. Met de optie Mutaties / Herberekenen cijfers wordt de macro gestart die de cijfers afrondt en valuteert. De resultaten komen in de kolommen onder “Herberekende cijfers voor brugstaat” die direct in de brugstaat worden opgenomen.

Na het importeren of invoeren van de cijfers gaat u terug naar het hoofdmenu. U kiest nu voor stap 3: rapport definiëren.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.