Skip to main content

PM Report Sjabloon

De sjabloon van PM Report is een Excel-sjabloon (.XLTM-bestand) en wordt standaard lokaal geïnstalleerd in ‘C:\Program Files\Pro Management\PM-Report\PM-Report.XLTM’. Deze is vanaf iedere werkplek waarvoor een sleutel is aangeschaft, via een snelkoppeling op het bureaublad te bereiken. Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de sleutel aanwezig en geldig is. Zo niet, dan ontvangt u een melding. Jaarlijks worden de sleutels voor 12 maanden geactiveerd middels een licentie-update via het programma PM UpdateManager (Start / Alle programma’s / Pro Management / PM-UpdateManager).

Eventueel kunt u de sjabloon ook centraal op het netwerk opslaan en de snelkoppelingen op de bureaubladen hiernaar verwijzen. Echter dient u er dan wel rekening mee te houden, dat u bij een update de sjabloon weer even kopieert vanuit de lokale map naar de centrale map op het netwerk.

U werkt nimmer in de sjabloon zelf, maar altijd in een kopie. Steeds wordt bij het opstarten van PM Report met de snelkoppeling op uw bureaublad een kopie van de sjabloon PM Report.XLTM gemaakt. Deze (bij de start automatisch genoemd: ‘PM-Report 'nr’) geeft u een naam en bewaart u in een directory van de relatie waar u het rapport voor opmaakt. De daadwerkelijke jaarrekeningen zijn dus gewone Excel-bestanden, namelijk .XLSM. 

Let op: indien u een bestaand rapport wilt openen, gebruikt u niet de snelkoppeling op uw bureaublad. U kunt het bestand direct openen via de ‘Windows Verkenner’ of via Microsoft Excel™. Alleen als u een nieuwe jaarrekening wenst te maken gebruikt u dus de snelkoppeling op uw bureaublad.

Het aanmaken van een sjabloon met zelf gedefinieerde opmaak

Indien u de sjabloon wilt wijzigen, dan brengt u de wijzigingen aan in een kopie. Vervolgens slaat u deze onder een andere naam op als .XLTM-bestand. Deze kunt u voortaan eveneens gebruiken op de hierboven beschreven wijze.

Deze mogelijkheid maakt het eenvoudig om door u zelf gewenste aanpassingen van de standaard sjabloon te maken en deze voortaan als standaard te gebruiken. Hierbij valt te denken aan de opmaak van grijsvlakken, het minteken of bijvoorbeeld de volgorde van de bladen.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice