Skip to main content

PM Report menu

Open PM Report vanuit PM Record door te klikken op het PM Report icoon. Hierna wordt gevraagd om een relatie en een sjabloon te kiezen. En of het gaat om een bestaande of nieuwe rapportage. Afbeelding 1.

Klik hierna op OK en Excel zal openen. Onder invoegtoepassingen kan het menu van PM Report worden getoond. deze verschijnt boven in de taakbalk. Afbeelding 2.

Gebruik het hoofdmenu om de rapportages aan te maken en rapportopties in te stellen. Deze instructies zijn opgenomen onder het onderdeel Rapport maken en Rapport opties.
Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.