Skip to main content

Rapportonderdelen definiëren

U kiest nu de onderdelen die u wenst op te nemen in de groepsjaarrekening. Het formulier Rapportonderdelen definiëren, onder stap 3 in het hoofdmenu van PM Report, is uitgebreid met opties voor de vennootschappelijke jaarrekening.

Enkele inrichtingseisen zullen wij toelichten:

  • Voor het vennootschappelijke deel kunt u kiezen uit een uitgebreide en verkorte winst-en-verliesrekening
  • In de vennootschappelijke balans wordt het eigen vermogen gespecificeerd opgenomen en in de toelichting wordt per post een verloopstaat aangemaakt. In de groepsbalans wordt uitsluitend het totale groepsvermogen weergegeven (eventueel gecorrigeerd voor ‘Aandeel derden’)
  • In de waarderingsgrondslagen wordt een consolidatiegrondslag vermeld
  • In de vennootschappelijke toelichting wordt gevraagd om een specificatie van de deelnemingen
  • Wanneer is gekozen voor een verkorte winst-en-verliesrekening, is het mogelijk ook een winst- en verliesrekening uit te draaien als bijlage bij de aangifte, indien de moedermaatschappij niet behoort tot een fiscale eenheid
  • Op het vennootschappelijk gedeelte wordt de naam van de moedermaatschappij vermeld. In de overige bladen wordt de groepsnaam opgenomen

Indien u op OK klikt, wordt de groepsjaarrekening opgemaakt.

Consolidatie-opties

Indien het rapport een geconsolideerd rapport betreft, zullen in het hoofdmenu van PM Report enkele consolidatie-opties beschikbaar zijn. Deze worden hieronder besproken.

Importeren consolidatiestaten

Het is mogelijk om consolidatiestaten uit een oud PM Report rapport te importeren. De staten van periode 1 en 2 worden geïmporteerd in de consolidatiestaten van periode 2 en 3 van het nieuwe rapport. Als er vervolgens financiële cijfers worden ingelezen middels Stap 2 van het hoofdmenu, dan signaleert PM Report dat er reeds periodes zijn geïmporteerd, en zal vervolgens de vraag stellen of er slechts één periode behoeft te worden geïmporteerd. Indien men bevestigend antwoordt zal slechts de consolidatiestaat van periode 1 gevuld worden.

Importeren omschrijvingen consolidatie

De laatste optie heeft betrekking op de omschrijvingen in het rapport. In oude versies van PM Report was het bewerkelijk om de eigen grootboekomschrijvingen in het rapport te krijgen omdat standaard de PM Report omschrijvingen werden gehanteerd. Het is nu mogelijk door het aanwijzen van het consolidatie exportbestand, de betreffende omschrijvingen te importeren.

Tip: leg binnen dit exportbestand (of direct al in de jaarrekening van de holding (voordat u een exportbestand aanmaakt)) de omschrijvingen van de omzet- en kostprijsrekeningen van de groep vast. Deze worden dan ook opgenomen in het consolidatierapport.

Vervolgconsolidatie

Op eenvoudige wijze kunt u een groep van ondernemingen waarvoor een geconsolideerd rapport is opgemaakt, betrekken in een vervolgconsolidatie. U kiest dan voor Aanmaken bestand voor consolidatie en gebruikt het uitgelezen bestand in een vervolgconsolidatie als het bestand van een werkmaatschappij.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.