Skip to main content

Consolidatie

Consolideren betreft het samenvoegen van financiële gegevens van twee of meerdere vennootschappen of bedrijfshuishoudingen. In tegenstelling tot de mogelijkheden binnen de meeste financiële pakketten (waarbinnen de consolidatie op grootboekniveau plaatsvindt), is binnen PM Report gekozen voor het verrichten van de consolidatie op brugstaatniveau. Immers, dan zijn de gegevens allen gerangschikt conform de wettelijke eisen. Dit is een groot voordeel om de volgende redenen:

  • Het is niet noodzakelijk te eisen dat alle te consolideren maatschappijen een identiek rekeningschema hanteren
  • U kunt eenvoudig in vreemde valuta geregistreerde gegevens naar één valuta omrekenen (belangrijk bij de verwerking van gegevens van buitenlandse deelnemingen)
  • U voorkomt vergissingen, veroorzaakt door verkeerde interpretatie van het gebruik van grootboekrekeningen.

De methode van consolidatie is als volgt. Per te consolideren vennootschap, waarvan (wettelijk verplicht) een jaarrekening is opgemaakt, worden met de functie Hoofdmenu / Aanmaken bestand voor consolidatie de brugstaatgegevens 1 op 1 als bestand in een aparte directory geplaatst. Bijvoorbeeld de directory ‘Jaarrekening Holding XX’. Deze handeling wordt ook gedaan voor de moedermaatschappij.

Neem gerust contact op met de Klantenservice voor overige vragen en online support.