Handleiding PM-Software

Afdrukken

Releasenotes PM-Record versie 10.03.04

De wijzigingen in PM-Report impliceren ook wijzigingen in PM-Record, met name in de klantkaarten en onderdelen daarvan, voorbeelden hiervan zijn:

Uitbreiding aantal Bestuurders/directieleden naar 10 in klantkaart PM-Record (Rapportagefuncties)

De ons inziens welkome uitbreiding naar 10 directieleden (voor vermelding in blad Bedrijfsgegevens en ondertekening rapportage met PM-Report) is gerealiseerd in de nieuwe versie van PM-Record.

De mogelijkheid tot vastlegging van directieleden is onveranderd en dient doorgevoerd te worden in de klantkaart van PM-Record > Rapportagefuncties:

pm record 10 03 04 01

Voorwaarde hierbij is dat een directielid als contactpersoon verbonden is aan de betreffende klant in PM-Record!
Het toevoegen van een contactpersoon als directielid dient dus te geschieden via de Rapportagefuncties, de volgorde van vastleggen leidt in PM-Record automatisch tot een volgnummer en daarmee tevens tot volgorde van presentatie in het blad Bedrijfsgegevens en ondertekening in PM-Report.

Proces van toevoegen van (10e) directielid in Rapportagefuncties PM-Record

pm record 10 03 04 02pm record 10 03 04 03

Organisatie(s) als Bestuurder vastleggen in klantkaart PM-Record (Rapportagefuncties)

Gekozen is om dit via het bestaande formulier Rapportagefuncties te laten verlopen. Om een organisatie (de vertegenwoordigde relatie) als bestuurder vast te kunnen leggen dient een persoon bij beide relaties een contactpersoon te zijn. Bij de rapportagefuncties selecteert men dan de persoon die als vertegenwoordiger gaat optreden (Vertegenwoordiger van), waarna de relatie gekozen kan worden die de daadwerkelijke bestuurder is. Er kan worden gekozen uit een lijst met andere relaties waarbij deze persoon als contactpersoon is vastgelegd.
Let op: er is een controle ingebouwd dat als er een rapportagefunctie bestaat waarbij de persoon als vertegenwoordiger optreedt namens een relatie, deze persoon niet verwijderd kan worden als contactpersoon bij deze relatie.

Deze systematiek resulteert dan in PM-Report altijd in een presentatie in het blad Bedrijfsgegevens in de vorm van
............... (Organisatie) vertegenwoordigd door .......... (persoon)
en een ondertekening van de rapportage met PM-Report in de vorm van
............... (persoon) namens ..........(Organisatie)

Voorbeeld van Vertegenwoordiger van in Rapportagefuncties PM-Record

pm record 10 03 04 04

Proces van toevoegen van rechtspersoon als Bestuurder in Rapportagefuncties PM-Record

pm record 10 03 04 05

Bestuursverslag voor PM-Report in klantkaart PM-Record (Toelichtingen en grondslagen)

Het Bestuursverslag dat opgenomen is in PM-Report is compleet herzien en kan nu via de klantkaart in PM-Record (Toelichtingen en grondslagen > Bestuursverslag) opgemaakt worden conform SBR definities.
Dit betreft een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de systematiek die tot nu toe gebruikt werd omdat het eenvoudiger is om tekst toe te voegen en de aangereikte SBR-definities haast automatisch leiden tot een professioneel Bestuursverslag!

Locatie in Klantkaart PM-Record

pm record 10 03 04 06

De gehanteerde systematiek is identiek aan de klantspecifieke toelichtingen (managementinformatie door middel van tekstuele toelichtingen), wanneer de SBR-definities erin voorzien is er sprake van “gelaagdheid” met betrekking de mogelijkheid op een dieper niveau detailmatiger informatie op te nemen in een Bestuursverslag, deze mogelijkheid wordt in PM-Record aangereikt via het loepje (loep )

Voorbeeld Bestuursverslag > Algemene informatie:

pm record 10 03 04 07

Content (Tekst) Bestuursverslag > Algemene informatie

pm record 10 03 04 08

Mogelijkheden op een lager niveau via loep  met betrekking Algemene informatie

pm record 10 03 04 09

Vasthouden van settings in klantkaart(en) PM-Record (blauwe gordijn)

Wanneer u PM-Record voornamelijk gebruikt als bron voor PM-Report kunt u in de nieuwe versie bewerkstelligen dat het “blauwe gordijn” per definitie gepresenteerd wordt bij het openen van een klantkaart.
Daar heeft u in principe niets voor te doen, PM-Record onthoudt met welk gepresenteerd gordijn (oranje of blauw) u een sessie afgesloten heeft en zal vervolgens met betreffend gordijn een klantkaart openen in een volgende sessie!

Voorbeeld openen Klantkaart PM-Record met blauw gordijn

pm record 10 03 04 10

15 laatst geraadpleegde relaties worden onthouden, ook na afsluiten PM-Record

In de nieuwe versie van PM-record worden de 15 laatst geraadpleegde relaties onthouden na het afsluiten van een sessie met PM-Record.
Deze 15 relaties treft u achter het klok icoon in de (blauwe) Menubalk van PM-Record na het opnieuw (de volgende dag?) opstarten van PM-Record, deze nieuwe mogelijkheid vergroot het gebruiksgemak van PM-Record en dan met name wanneer u druk bent met bepaalde klanten.

Voorbeeld 15 laatst geraadpleegde relaties in PM-Record (achter klok )

pm record 10 03 04 11

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small