Afdrukken

Deponeren via SBR met PM-Report

Introductie en begrippen
Het proces van deponeren
Stap voor stap de jaarrekening deponeren
Spelregels en voorwaarden aan gebruik

Introductie en begrippen

Met de introductie van deze SBR-module de unieke mogelijkheid geboden om de met PM-Report gegenereerde publicatiestukken automatisch te deponeren bij de betreffende Kamer van Koophandel. Dit gebeurt middels het digitaal aanleveren van een bericht bij DigiPoort, die op haar beurt verdere verspreiding verzorgt bij de Kamers van Koophandel. Indien u daartoe geautoriseerd bent kunt u de publicatiestukken voor uw klanten op deze manier aanleveren.

In deze handleiding worden de volgende definities, begrippen en afkortingen veelvuldig gebruikt:

XML
eXtensible Markup Language
is een standaard voor het definiëren talen voor de representatie van gestructureerde gegevens
SBR
Standard Business Reporting
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
XBRL
eXtensible Business Reporting Language
is een op xml gebaseerde open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet
Bedrijf het bedrijf waarvoor de jaarrekening dient te worden gedeponeerd
Intermediair het kantoor dat de jaarrekening voor het bedrijf opstelt en deponeert
PM Pro Management (Software N.V.)
PM-Report rapportgenerator van Pro Management, waarmee de intermediair de jaarrekening opstelt
PMTP
Pro Management TransactiePoort
webservice en online database van Pro Management die het proces van deponeren aanstuurt en statussen bijhoudt
KvK - Kamer van Koophandel overheidsinstantie waar de jaarrekening gedeponeerd wordt
DigiPoort
voorheen OTP (OverheidsTransactiePoort)
transactiepoort van de overheid die de ontvangst en aflevering van elektronische berichten ten behoeve van overheidsinstanties regelt
NT
Nederlandse Taxonomie
het schema, gebaseerd op Nederlandse en internationale regelgeving, dat wordt gebruikt voor de uitwisseling van elektronische gegevens

 

De publicatiestukken over een bepaald verslagjaar dienen altijd te zijn gebaseerd op de bijbehorende Nederlandse Taxonomie van dat jaar. Onze SBR-module wordt ieder jaar gekoppeld aan de nieuwste versie van de Nederlandse Taxonomie, zodat u zeker weet dat voor het nieuwe verslagjaar gegevens kunnen worden gedeponeerd. Momenteel wordt in PM-Report de mogelijkheid geboden om de publicatiestukken voor kleine rechtspersonen te deponeren. Dit kan een jaarrekening op commerciele of fiscale grondslag zijn. In de toekomst zullen meerdere mogelijkheden worden geboden.

Een typisch SBR/XBRL-document, zoals dat met behulp van PM-Report wordt gegenereerd:

Δ Top

Het proces van deponeren

In de onderstaande figuur is een schematische weergave opgenomen van de procesinfrastructuur van het deponeren van een jaarrekening met behulp van PM-Report en PMTP. Enige toelichting is op zijn plaats.

 

De stappen:

 1. Het bedrijf (uw klant) stuurt financiële gegevens naar de intermediair (uw kantoor). Deze verwerkt de gegevens met PM-Record BalanceBase, maakt vervolgens een jaarrekening in PM-Report en genereert de publicatiestukken;
 1. Vanuit PM-Report wordt met een druk op de knop een xml-bestand samengesteld dat alle informatie bevat ten behoeve van het sbr/xbrl-document op basis van de Nederlandse Taxonomie. Mits de intermediair is geautoriseerd om voor het bedrijf te publiceren, wordt dit xml-bestand samen met aanvullende gegevens opgestuurd naar de PMTP;
 1. De PMTP verwerkt het document, waarna het xml-bestand ter verwerking wordt aangeboden aan de webservice van Semansys, die van de opgestuurde data een gevalideerd sbr/xbrl-bestand maakt;
 1. Na verwerking van het xml-bestand door Semansys, wordt het sbr/xbrl-document geretourneerd aan de PMTP;
 1. Het sbr/xbrl-document wordt vervolgens doorgestuurd naar DigiPoort (voorheen OTP), die middels een controle in het autorisatieregister nagaat of de intermediair geautoriseerd is om te publiceren voor het betreffende bedrijf;
 1. DigiPoort koppelt direct na ontvangst van het sbr/xbrl-document de status van het publicatieproces terug naar PMTP. De PMTP legt alle statusmeldingen van DigiPoort vast;
 1. Afhankelijk van de aard van de statusmeldingen, voert de PMTP bepaalde acties uit. Indien de autorisatiecontrole goed is verlopen en het sbr/xbrl-document juist gevalideerd is door DigiPoort wordt het goedgekeurde sbr/xbrl-document weer teruggestuurd naar de intermediair. Bij afwijkende statusmeldingen wordt een log-bestand teruggestuurd met de betreffende DigiPoort-foutmelding. Alle meldingen betreffende een publicatie kunnen worden gemonitord met behulp van de PM-TransactiePoort Viewer.

Dit alles lijkt veel tijd in beslag te nemen, maar duurt slecht enkele seconden vanaf het moment dat u vanuit PM-Report op <Verzenden> klikt. Een en ander is enigszins afhankelijk van de responstijd van de verschillende webservices.

Δ Top

Stap voor stap de jaarrekening deponeren

In PM-Report worden de publicatiestukken op basis van een jaarrekening aangemaakt (rekening houdend met de hierboven uiteengezette ‘spelregels’). Alle gegevenselementen die zichtbaar zijn in de publicatiestukken zijn gekoppeld elementen van de NT (zijnde het schema dat gebruikt wordt voor de uitwisseling van data tussen verschillende partijen). Indien de publicatiestukken naar wens zijn kan men via het hoofdmenu van PM-Report via de knop <Deponeren SBR publicatiestukken> de benodigde data verzamelen en wordt het vereiste xml-bestand op de achtergrond klaargezet. Eerst wordt nog de vraag gesteld op welke grondslag u wilt deponeren, op commerciële of op fiscale grondslag. Standaard wordt de waarde van de grondslag overgenomen, zoals deze is vastgelegd onder Stap 1 van het hoofdmenu. U kunt deze waarde eventueel nog aanpassen.

PM-ReportSBRCommFisc

 Vervolgens wordt het lokale programma 'PM-TransactiePoort' opgestart, dat de communicatie tussen de intermediair (uw kantoor) en de PMTP-webservice regelt.

Het programma controleert via de PMTP-webservice in het autorisatieregister of de intermediair bekend is en of de intermediair op basis van het KvK-nummer geautoriseerd is om te deponeren voor het betreffende bedrijf.

Zo niet, dan dient de intermediair zichzelf per bedrijf eenmalig te registreren (als gemachtigde) middels het tabblad <Registratie>, waar de juiste gegevens al ingevuld staan. Nadat u de ‘Disclaimer’ heeft geaccepteerd en een geschikt certificaat heeft aangegeven, kunt u de registratie in het autorisatieregister met de knop <Registreer> uitvoeren, waarna een terugkoppeling plaatsvindt of de registratie is gelukt.

Via de knop <Verzenden deponering> op het tabblad <Deponeren> wordt er, indien er uiteraard een juiste registratie aanwezig is, een xml-bestand aangeboden aan de webservice van Semansys, die het bestand verwerkt tot een gevalideerd sbr/xbrl-document. Het resultaat wordt door de PMTP uitgelezen. Een goedgekeurd sbr/xbrl-document wordt ter verwerking aangeboden aan DigiPoort. Een foutieve verwerking wordt teruggekoppeld aan de intermediair.

De PMTP-webservice houdt ten tijde van een deponering continue de statusmeldingen van DigiPoort in de gaten. Na acceptatie van de jaarstukken door DigiPoort wordt het sbr/xbrl-document door de PMTP-webservice teruggekoppeld aan de intermediair en geplaatst in de lokale XBRL-map van PM-Report, waarna de volgende melding verschijnt:

Dit betekent dat het sbr/xbrl-document is goedgekeurd door DigiPoort en ter verwerking is aangeboden aan de betreffende KvK. Via het lokale programma 'PM-TransactiePoort Viewer' kunnen de statussen en mededelingen, van alle door de intermediair gedeponeerde stukken, worden geraadpleegd. In het linkerscherm staan de bedrijven waarvoor de intermediair heeft gedeponeerd. Rechtsboven staan alle jaarrekeningen die voor het links geselecteerde bedrijf zijn gedeponeerd. Rechtsonder staan alle statussen en mededelingen met betrekking tot de geselecteerde jaarrekening.

Δ Top

Spelregels en voorwaarden aan gebruik

Het geautomatiseerd deponeren van een jaarrekening met behulp van SBR wijkt sterk af van de ‘papieren’-methode. Ook de methode van deponeren via een pdf-document, welke vergelijkbaar is met de ‘papieren’-methode, wijkt af van deponeren via SBR. Een belangrijk verschil is dat bij de papieren- en pdf-methode gedeponeerd wordt wat u daadwerkelijk heeft afgedrukt (fysiek, dan wel naar een pdf-bestand). Bij deponeren via SBR wordt alle data, die u ziet in de publicatiestukken van PM-Report, verwerkt tot een sbr/xbrl-bestand. Dit bestand is niet leesbaar voor de gebruiker (sterker nog, de gebruiker ziet dit bestand pas als het deponeren is geschied). Het is daarom belangrijk dat u zich bij het deponeren van de jaarrekening middels SBR aan de ‘spelregels’ houdt. Dit om te voorkomen dat er onjuiste of onvolledige gegevens worden gedeponeerd.

Uitgangspunt is dat alle data die u ziet in de gegenereerde publicatiestukken van PM-Report verwerkt wordt in het sbr/xbrl-document. PM-Report dient dus precies te weten waar de benodigde data staat. Niet alleen in de publicatiestukken, maar ook in bijvoorbeeld de <Brugstaat>. Hiertoe zijn binnen PM-Report op verschillende plaatsen nieuwe velden benoemd. De data wordt verzameld uit diverse bronnen:

 • Brugstaat
 • Relatiegegevens
 • Rapportgegevens
 • Pub Grondslagen
 • Pub Toelichting

Juist omdat de data uit verschillende bronnen binnen PM-Report komt is het belangrijk de juiste methode hanteert voor het invoeren en/of wijzigen van data. Dit leidt tot de volgende ‘spelregels’ en voorwaarden bij het opstellen van de publicatiestukken binnen PM-Report:

 1. Gebruik ALTIJD de beschikbare formulieren/schermen om gegevens in te vullen of te wijzigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van de bedrijfsactiviteit of NIBOVS);
 1. Cijfermatige wijzigingen van balans- en/of winst-en-verliesgegevens dienen ALTIJD via de normale methode te geschieden. Dit is via de <Subcodering / Brugstaat> en niet via bijvoorbeeld het tabblad <Pub Balans K>;
 1. Wijzigingen of uitbreidingen in de waarderingsgrondslagen (<Grondslagen en/of Pub Grondslagen> ALTIJD doorvoeren binnen de zichtbare en voor het betreffende onderwerp reeds aanwezige cellen;
 1. Niet handmatig rijen toevoegen op welk blad dan ook, omdat PM-Report de nieuwe rijen niet zal herkennen en ook niet kan achterhalen welk type gegevens hier ingevuld zijn. Deze gegevens zullen dan ook niet worden opgenomen in het sbr/xbrl-document. Gebruik dus ALTIJD de standaard beschikbare velden (extra tekstblokken kunt u voor bepaalde onderwerpen via het formulier toevoegen aan de publicatiestukken).

Δ Top

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small