Afdrukken

Introductie SBR Kredietrapportage

Met de release van versie 10.03.01 van de PM SBR Kredietrapportages kunt u rapportages opstellen voor het verslagjaar 2015!
Betreffende versie is gekoppeld aan de BT 2016.1 (de meest recente jaarversie Bankentaxonomie) en deze is door de betrokken banken (ABN AMRO, ING Bank en Rabobank) opgesteld voor het verslagjaar 2015, met eerdere versies van de PM SBR Kredietrapportage kunt u dus géén kredietrapportages voor verslagjaar 2015 inzenden.

sbr

Afdrukken

Record 10.02.04

Met de release van versie 10.02.04 van PM-Record CRM kunt u nu zoeken (querieën) naar digitale postbestanden van (Post in) en voor (Post uit) alle soorten relaties die voorkomen in de database van PM-Record.
Dit betekent verdere efficiency van uw digitale postverwerking en – registratie in het digitale postboek van uw organisatie.

record

Afdrukken

PM-Connector® Snelstart

Nieuw is de PM-Connector® SnelStart. U treft nu “PM-Connector SnelStart” aan in de lijst met beschikbare fdf’s. Nadat u deze fdf heeft geselecteerd kunt u de knop “Aanmelden en administratie instellingen” gebruiken om voor de geselecteerde relatie de juiste SnelStart administratie te selecteren.

img9

U klikt op de omkaderde knop om een SnelStart keuzelijst in beeld te krijgen. Daar kiest u de gewenste administratie. Vervolgens dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze administratie op te geven. Als u deze niet invult dan zal Snelstart er iedere keer om vragen.
Standaard worden de aanmeldgegevens enkel voor uzelf gebruikt. Het is mogelijk om aan te geven dat de aanmeldgegevens door iedere PM-Record gebruiker binnen uw organisatie gebruikt kunnen worden.

Op het moment dat u een saldibalans gaat exporteren krijgt u de mogelijkheid om de begin en einddatum van de periode te controleren of aan te passen. SnelStart zal namelijk een Auditfile genereren over de gewenste periode. Daarbij is het essentieel dat begin en einddatum correct zijn.

img10

De PM-Connector® SnelStart werkt vanaf Snelstart versie 12.12.

Afdrukken

Nieuwe SBR berichtsoort OBSUP

In verband met de mogelijkheid tot verzenden van SBR Suppletie aangiftes is in de SBR Manager de nieuwe berichtsoort OBSUP toegevoegd. Alvorens suppletie aangiftes kunnen worden verzonden dienen alle gebruikers die suppleties mogen verzenden vooraf te worden geautoriseerd. Dit wordt in de SBR Manager gedaan onder ‘Menu / Wijzigen kantoorgegevens’ tabblad ‘Autorisaties’. Per medewerker dienen de verschillende autorisaties eenmalig ingesteld te worden voor de berichtsoort OBSUP (zie gele markering). Daarnaast zal steeds de eerste keer dat u voor een klant een suppletie aangifte verzend worden gevraagd of u gemachtigd bent om namens deze klant suppleties te verzenden.

Per medewerker instellen in de module SBR Manager voordat u gaat verzenden vanuit de module SBR Omzetbelasting:

img7

Vraag per klant bij de eerste verzending vanuit de module SBR Omzetbelasting:

img8

Afdrukken

Verzenden van SBR Suppletie aangifte omzetbelasting

Vanaf deze versie is het mogelijk om suppletie aangiftes via SBR te verzenden. In oudere versies konden al wel suppletie aangiftes worden aangemaakt. Deze konden echter niet verzonden worden. Een aantal zaken is gewijzigd en behoeft enige aandacht:

  • In oudere versies werden de bedragen van een suppletie als aanvulling gezien op eerdere gedane aangiftes. In de nieuwe situatie zijn de bedragen in de suppletie aangifte geen aanvulling, maar dient per post het volledig aan te geven bedrag opgenomen te worden voor het betreffende tijdvak. Onderin de suppletie wordt het oude aangifte bedrag over diezelfde periode gecorrigeerd, waardoor een nieuw te betalen of terug te vorderen bedrag ontstaat.
  • Bij het aanmaken van een nieuwe suppletie aangifte wordt automatisch het oude aangifte bedrag berekend als optelling van alle totaal te betalen of terug te vorderen bedragen over diezelfde periode. Controleer echter altijd of dit berekende bedrag juist is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat niet alle aangiftes of suppletie aangiftes in onze module SBR Omzetbelasting zijn aangemaakt of ingevuld.
  • De nieuwe methodiek heeft ook gevolgen voor de overzichten. In de overzichten werden voorheen alle bedragen (aangiftes en suppleties) opgeteld om tot en totaal te komen over een bepaald tijdvak of jaar. Dit is niet meer mogelijk. In de nieuwe overzichten gaan totaaltelingen alleen over aangiftes. Suppletie aangiftes worden dan buiten beschouwing gelaten. Uiteraard kan er nog wel een overzicht van een specifiek suppletie regel of tijdvak worden gegenereerd. Bij het overzicht over van een specifiek tijdvak wordt ofwel de aangifte zelf, dan wel de meest recente suppletie aangifte over datzelfde tijdvak gegeneerd, aangezien deze suppletie het laatste juiste volledige aangifte bedrag bevat. De suppleties aangiftes staan ook nog steeds vermeld op het jaaroverzicht, echter niet meer als subtelling van de totale aangiftes, maar als aparte groep onderaan.
  • Voorheen kon een suppletie aangifte alleen worden aangemaakt via het context menu als met de rechtermuisknop op een bepaalde regel werd geklikt. Nu kan een suppletie ook worden aangemaakt op dezelfde manier zoals een normale aangifte wordt aangemaakt. Hiervoor dient dan gekozen te worden voor de optie ‘Betreft suppletie aangifte?’.

img5

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small