Afdrukken

SBR Aangifte omzetbelasting

Algemeen
Opstarten
Versie en Logon
Aangiftes en taxonomiën
Menu
Schermindeling
Aangiftes beheren: de aangiftelijst
Aangifte toevoegen
Aangifte invullen
SBR berichtgegevens
Aangifte controleren
Aangifte verzenden
Aangifte aanpassen
Cumulatieve grootboekgegevens en verschillen
Overzichten

 

Algemeen

Deze handleiding beschrijft de werkwijze van de PMFlame module ‘SBR Aangifte omzetbelasting’.

Met de introductie van de nieuwe PMFlame module ‘SBR Aangifte omzetbelasting’ komt het ‘classic’ formulier ‘Omzetbelasting’ in PM-Record te vervallen. Vanaf 2012 is het formulier niet meer toegankelijk. In de overbruggingsperiode zal u de keus hebben welke versie u op wilt starten als u via de klantkaart opstart.

Wegens ontbrekende informatie in de ‘classic’ gegevens en grote technische verschillen is een conversie van gegevens helaas niet mogelijk. Via het menu-item ‘Overzichten / Classic gegevens’ blijven de oude omzetbelasting gegevens echter wel altijd inzichtelijk in een rapport. De gegevens kunnen echter niet meer worden gewijzigd.

 

Noot: het verzenden van suppletie aangiftes via SBR Aangifte omzetbelasting is vanaf build 08.08.02 niet meer mogelijk. Verschillen van meer dan 1000 euro in aangegeven omzetbelasting dient u verplicht te melden via een speciaal suppletieformulier. Verschillen tot 1000 euro kunt u verwerken in de eerstvolgende aangifte. Maak in dit geval dus geen suppletie aangifte aan. Klik hier voor meer informatie op de de website van de Belastingdienst over het corrigeren van een aangifte. U kunt daar tevens het verplichte suppletieformulier downloaden.

Δ Top

Opstarten

De PMFlame module ‘SBR Aangifte omzetbelasting’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu in de klantkaart: ‘Formulieren / Jaar / Omzetbelasting / SBR Aangifte omzetbelasting’ of via het via het menu in het hoofdscherm: ‘SBR/XBRL – SBR Aangifte omzetbelasting’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit). PMFlame zal na opstarten controleren of u over een geldige licentie beschikt.

Indien u vanuit de klantkaart opstart komt u direct in het actuele jaar van de betreffende klant. Start u op vanuit het hoofdscherm dan zult u uiteraard eerst een klant moeten selecteren alvorens u verder kunt.

Via de keuzelijst rechtsboven de aangiftelijst kunt u eventueel naar een ander navigeren. De lijst toont alle jaren vanaf 2010 tot het met het huidige jaar + 1.

 

Noot: afhankelijk het geselecteerde jaar en de mogelijkheden van DigiPoort is de mogelijkheid om via SBR te verzenden al dan niet beschikbaar. Hierover krijgt u netjes een melding als u op ‘Verzenden’ klikt.

Δ Top

Versie en Logon

Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt, opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt en onder welke logon u bent aangemeld. U vindt tevens de namen van de gekoppelde SQL server en de database. Deze gegevens kunnen belangrijk zijn, indien u eventueel contact opneemt met de afdeling CustomerCare.

Δ Top

Aangiftes en taxonomiën

De PM-Flame module SBR Aangifte omzetbelasting is volledig in lijn met de Nederlandse taxonomie. Een aangifte omzetbelasting in bepaald boekjaar dient altijd te zijn gebaseerd op een bijbehorende taxonomie. Zodoende is de SBR Aangifte omzetbelasting 2012 gebaseerd op de Nederlandse taxonomie ‘NT6.0’. De SBR Aangifte omzetbelasting 2013 zal gebaseerd zijn op de dan geldende Nederlandse. Door eventuele wijzigingen in uitgevraagde gegevens kunnen op sommige punten de schermen van de verschillende jaren afwijken.

Δ Top

Menu

De optie ‘Menu’ vindt u altijd terug in de glazen werkbalk bovenin het venster. Het menu in versie 08.07 bevat zeven items.

Middels het menu-item ‘Opslaan’ kunt u tijdens het maken van een aangifte de gegevens opslaan in de database. Sla af en toe op deze manier op om het mogelijke verlies van gegevens te voorkomen.

Noot: bij iedere gebruikersactie waarbij de actieve aangifte wordt gesloten, zal indien er wijzigingen zijn de vraag worden gesteld om op te slaan. Het gebruik van de menuoptie kan dan achterwege gelaten worden.

Noot: indien een aangifte de status ‘Verzonden’ heeft, kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd of opgeslagen in de gegevens die via SBR naar Digipoort zijn verzonden. De aanvullende gegevens kunnen gewoon worden gewijzigd en opgeslagen.

Via het menu-item ‘Overzichten omzetbelasting’ kunt u verschillende rapporten opstarten. Deze worden in een apart hoofdstuk behandeld.

Via het menu-item ‘Ga naar andere klant’ kunt u naar de omzetbelasting gegevens van een andere klant navigeren.

Via het menu-item ‘Terug naar oorspronkelijke klant’ kunt u altijd gemakkelijk weer terugkeren naar de omzetbelasting gegevens van de klant van waaruit u de module heeft opgestart. Indien u de module vanuit het hoofdscherm van PM-Record heeft opgestart, dan zult u terugkeren naar de eerst gekozen klant.

PM-Record-gebruikers werken in toenemende mate met meerdere entiteiten. Bij het verzenden van een aangifte zal het beconnummer van de consulent/fiscaal adviseur moeten worden ingevuld op het tabblad ‘Verzender’. Zorgt u er dus voor, dat u de beconnummers van al uw entiteiten bij voorbaat invoert, anders dient u dit bij elke aangifte handmatig zelf te doen! Middels het menu-item ‘Beconnummers entiteiten’ opent u een popup-venstertje, waarin u alle door u vastgelegde entiteiten vermeld ziet staan:

De kolom ‘Beconnummer’ is rechtstreeks bewerkbaar (u herkent dit aan het potloodje). Typ het juiste nummer en verlaat het veld. Er wordt gecontroleerd of het beconnummer voldoet aan de elfproef. Hierna kunt u middels de knop ‘Opslaan’ uw wijzigingen doorvoeren en bij het aanmaken van een nieuwe aangifte zal het beconnummer van de betreffende entiteit automatisch worden ingevuld.

Tip: leg de beconnummers vast alvorens u start met het maken van aangiftes.

Via het handige menu-item ‘Rekenmachine’ kunt u snel de standaard rekenmachine openen.

Via het menu-item ‘Ga naar PM-TransactiePoort Viewer’ wordt de PMFlame module PM-TransactiePoort Viewer geopend. In deze module kunnen statussen en terugmeldingen van SBR/XBRL aanleveringen bij DigiPoort en BIV worden gevolgd. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Δ Top

Schermindeling

Het scherm is opgebouwd uit diverse onderdelen. Links de aangiftelijst met daaronder per aangifte een opmerking, rechts de geselecteerde (suppletie) aangifte zelf, inclusief aanvullende gegevens en rechtsonder via de knop ‘Naar verzenden…’ de SBR berichtgegevens.
 

Met de handige ‘gridsplitters’ kunt u verschillende vensteronderdelen vergroten of verkleinen.

Tip: vaak is het praktischer als u het venster maximaliseert. Door de verschillende vensteronderdelen wordt het scherm dan een stuk overzichtelijker.

Noot: als de module wordt opgestart zal alleen de aangiftelijst zichtbaar zijn. De andere vensteronderdelen zijn dan verborgen. Door een aangifte te selecteren (of toe te voegen) zullen de andere onderdelen zichtbaar worden.

Δ Top

Aangiftes beheren: de aangiftelijst

De linker bovenzijde van het scherm toont een lijst met de aangiftes en eventuele suppletie aangiftes van het betreffende jaar. Door met de rechtermuisknop op de lijst de klikken verschijnt een contextmenu met de diverse mogelijkheden. Nieuwe aangiftes kunnen hier worden toegevoegd en geselecteerde aangiftes kunnen worden verwijderd. Daarnaast kunt u een suppletie aangifte aanmaken die dan hetzelfde tijdvak krijgt als de geselecteerde regel. Suppletie aangiftes kunnen echter niet via SBR worden verzonden (zie noot hieronder).

Belangrijk om te weten is dat een aangifte binnen de applicatie twee statussen kan hebben. De status ‘Niet verzonden’ en de status ‘Verzonden’. Als de status ‘Niet verzonden’ is kan de volledige aangifte worden bewerkt en opgeslagen en zonder problemen worden verwijderd. Ook is voor aangiftes rechts onderin het scherm de knop ‘Naar verzenden…’ beschikbaar. Als de status ‘Verzonden’ is dan kunnen alleen aanvullende gegevens worden gewijzigd en opgeslagen. De gegevens die via SBR naar DigiPoort zijn verzonden kunt u niet meer bewerken.

= aangifte is (nog) niet verzonden

 = aangifte is verzonden (bekijk de verdere meldingen via de PMFlame module TransactiePoort Viewer)

Tip: wenst u een andere groepeermethode van de lijst dan kunt u dit aanpassen. U bepaalt dit door een van de opties onderaan de lijst te activeren (u zet het betreffende ‘lampje’ aan). U kunt de lijst groeperen op categorie (aangifte, suppletie aangifte en grootboek) of op tijdvak.

Noot: het verzenden van suppletie aangiftes via SBR Aangifte omzetbelasting is vanaf build 08.08.02 niet meer mogelijk. Verschillen van meer dan 1000 euro in aangegeven omzetbelasting dient u verplicht te melden via een speciaal suppletieformulier. Verschillen tot 1000 euro kunt u verwerken in de eerstvolgende aangifte. Maak in dit geval dus geen suppletie aangifte aan. Klik hier voor meer informatie op de de website van de Belastingdienst over het corrigeren van een aangifte. U kunt daar tevens het verplichte suppletieformulier downloaden.

Noot: om ook het overzicht te kunnen bewaren over verzonden suppletie aangiftes kunt u de status van suppletie aangiftes handmatig op 'Verzonden' zetten. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de betreffende suppletie regel te klikken en te kiezen voor de de optie 'Geselecteerde suppletie aangifte markeren als verzonden'.

Δ Top

Aangifte toevoegen

Om een aangifte toe te voegen klikt u met de rechtermuisknop op de lijst en kiest u in het contextmenu voor de optie ‘Nieuwe aangifte toevoegen’.

Er verschijnt een popup-venstertje waar u aan kunt geven welke aangifte u wilt aanmaken. U kunt de aangifteperiode en het tijdvak zelf bepalen. Standaard staat de aangifteperiode op ‘Kwartaal’ en wordt het huidige relevante tijdvak automatisch geselecteerd. Als er echter voor deze klant al aangiftes zijn in het jaar zal het programma kijken naar de aangifteperiode van de laatst aangemaakte aangifte. Deze aangifteperiode wordt dan overgenomen. Tevens wordt dan het tijdvak automatisch ingevuld op basis van het hoogste tijdvak (+1). De begin- en einddatum zijn informatief en kunnen niet worden gewijzigd.

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om in één keer alle aangiftes van de geselecteerde aangifteperiode aan te maken. Hiertoe zet u een vinkje bij de optie ‘Alle aangiftes aanmaken?’. Het programma maakt dan uiteraard alleen de aangiftes aan van tijdvakken die nog niet in de aangiftelijst zijn opgenomen.

Klik op de knop ‘Bevestigen’ om de aangifte(s) aan te maken.

Naast het aanmaken van een nieuwe aangifte heeft u de mogelijkheid om een suppletie aangifte aan te maken als aanvulling op een bestaande aangifte. Dit doet u door in de lijst met de rechtermuisknop op de gewenste (suppletie) aangifte te klikken en te kiezen voor de optie ‘Suppletie aangifte toevoegen’.

Na bevestiging zal er een suppletie aangifte worden aangemaakt met hetzelfde tijdvak als de geselecteerde regel. Het invullen en de werking is verder precies hetzelfde als een gewone aangifte, echter kunt u de suppletie aangifte niet via SBR verzenden (zie noot hieronder).

Noot: het verzenden van suppletie aangiftes via SBR Aangifte omzetbelasting is vanaf build 08.08.02 niet meer mogelijk. Verschillen van meer dan 1000 euro in aangegeven omzetbelasting dient u verplicht te melden via een speciaal suppletieformulier. Verschillen tot 1000 euro kunt u verwerken in de eerstvolgende aangifte. Maak in dit geval dus geen suppletie aangifte aan. Klik hier voor meer informatie op de de website van de Belastingdienst over het corrigeren van een aangifte. U kunt daar tevens het verplichte suppletieformulier downloaden.

Δ Top

Aangifte invullen

Aan de rechterzijde van het scherm kunt u de gegevens van de geselecteerde (suppletie) aangifte invullen.

Noot: om verwarring te voorkomen worden (te) ontvangen bedragen altijd negatief ingevuld of gepresenteerd. Ook worden labels niet gewijzigd van bijvoorbeeld ‘Totaal te betalen’ naar ‘Totaal te ontvangen’. Voorbeeld: als er een vordering ontstaat, zal er komen te staan: ‘Totaal te betalen’ en ‘-100’. Dit betekent dat er een vordering is van 100.

Tip: vaak is het praktischer als u het venster maximaliseert. Door de verschillende vensteronderdelen is het met een groter scherm een stuk overzichtelijker.

Gebruikte veldtypen en opties:
Tekstvelden: er zijn twee typen tekstvelden, te weten bewerkbare en niet-bewerkbare tekstvelden. Vaak betreft een niet-bewerkbaar tekstveld een berekening van andere tekstvelden (bewerkbare en niet-bewerkbare).

 

Gegevens die worden ingevuld in bewerkbare tekstvelden moeten voldoen aan een bijbehorend formaat. De eisen van de formaten zijn bepaald door SBR. Bij het verlaten van een veld wordt altijd gecontroleerd of de waarde voldoet aan het juiste formaat. Zo niet, dan wordt hiervan melding gemaakt en wordt getracht terug te keren naar het betreffende tekstveld. In een dergelijke melding is opgenomen: het veld, de door u ingegeven waarde, het vereiste datatype en de omschrijving van het datatype. Zo weet u precies wat u in moet vullen.

Noot: om technische redenen is het terugkeren naar een tekstveld na foutieve invoer niet altijd mogelijk. Om fouten in de aangifte te voorkomen vindt er daarom voor het verzenden altijd een volledige controle plaats op alle ingevoerde gegevens. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk ‘Aangifte controleren en verzenden’.

Datumvelden: op plekken waar een datum moet worden ingevoerd kunt u dubbelklikken op het betreffende tekstveld. In een apart venster kunt u de gewenste datum via een kalender selecteren. Na bevestiging wordt de datum in het juiste formaat in het tekstveld geplaatst.

Noot: de datumvelden met de begin- en einddatum van een aangifte staan vast en kunt zijn niet te wijzigen.

Berekening omzet(belasting): voor de berekening van de velden ‘1a Belast met hoog tarief (21%)’ en ‘1b Belast met gereduceerd tarief (6%)’ kunt u zelf bepalen wat u invoert, de omzet of de omzetbelasting. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld alleen de omzetbelasting weet.

Noot: vanaf build 08.08.02 kunt u middels het plaasten van een vinkje bij 1a beide velden 'openzetten', zodat u zowel de omzet, als de omzetbelasting zelf in kunt vullen. Dit kan van toepassing zijn als bijvoorbeeld zowel 21% als 19% omzetbelasting geldt en de bedragen derhalve niet automatisch kunnen worden berekend.Noot: bij sommige waarden wijkt de berekening af als er andersom wordt gerekend. Dit heeft te maken met het afronden van de omzetbelasting. Voorbeeld: bij invoer van 105 omzet is de omzetbelasting 19 (zijnde een afronding naar beneden van 19,95). Bij invoer van 19 omzetbelasting wordt de omzet uiteraard 100 (en niet 105!).

Noot: in principe geldt dat er wordt afgerond in het voordeel van de aangever. Bij een negatieve omzet wijken wij van dit principe af omdat er anders bij correctie teveel omzetbelasting wordt berekend. Voorbeeld: als bij een aangifte de ingevoerde omzet 105 is wordt de omzetbelasting 19. Bij een bijbehorende suppletie aangifte kan de ingevoerde omzet -/-105 zijn, waarna de omzetbelasting -20 zou zijn als er in het voordeel van de aangever zou worden gerekend. Dit is niet juist, vandaar dat er dan -19 wordt berekend.

Aanvullende gegevens: per (suppletie) aangifte kunt u een aantal informatieve aanvullende gegevens invullen. Zo kunt u de betaalde omzetbelasting, de betaaldatum en het laatste factuurnummer vastleggen. Tevens ziet u de resterende schuld.

Noot: de aanvullende gegevens zijn puur informatief voor uw eigen inzicht en worden niet via SBR naar DigiPoort verzonden.

Δ Top

SBR berichtgegevens

Als de aangifte volledig is ingevuld en u wilt de aangifte verzenden dan kunt u rechts onderin het scherm middels de knop ‘Naar verzenden…’ een popup-venster openen.

Alvorens u de aangifte kunt verzenden kunnen hier enkele SBR berichtgegevens ingevuld worden. Op het tabblad ‘Algemene gegevens’ het omzetbelastingnummer (de overige velden worden automatisch gevuld). Op het tabblad ‘Verzender’ de keuze wie de aangifte verzendt, een consulent (u!) of de aangever zelf (de klant!). Afhankelijk van deze keuze dient u de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon en eventueel het beconnummer van de consulent aan te geven. Indien relevant, kunt u op het tabblad ‘Servicebureau’ de betreffende gegevens invullen.

Als er gegevens bekend zijn worden deze velden bij het opstarten van de applicatie reeds ingevuld. Denk hierbij aan het omzetbelastingnummer van de klant (zonder punten!), het beconnummer van de consulent (‘Menu / Beconnummers entiteiten’) en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon.

Als de verzender een ‘Consulent’ is, betreft de contactpersoon de medewerker die in PM-Record is vastgelegd als fiscaal adviseur bij de betreffende klant. Als er geen fiscaal adviseur bekend is, dan wordt de persoon die de applicatie heeft opgestart als contactpersoon ingevuld. Het telefoonnummer wordt opgehaald uit de licentiegegevens of uit de klantkaart als de verzender de ‘Aangever zelf’ is. In dit laatste geval dient u zelf de naam van de contactpersoon in te vullen.

Noot: de SBR berichtgegevens worden niet per aangifte opgeslagen. Leg dus alle relevante gegevens correct vast in PM-Record om herhaalde invoer te voorkomen.

Noot: de overige velden zijn niet bewerkbaar en zijn automatisch gevuld. De velden ‘Kenmerk’ en ‘Datum en tijdstip’ worden pas gevuld als de aangifte daadwerkelijk wordt verzonden.

Δ Top

Aangifte controleren

Middels de knop ‘Controleren’ kan een aangifte worden gecontroleerd. De controle bestaat uit twee delen. Er wordt gecontroleerd of alle ingevoerde gegevens voldoen aan het bijbehorende formaat (zowel gegevens in het SBR popup-venster als de aangifte zelf). Daarnaast worden er eventueel consistentiecontroles uitgevoerd op bepaalde gegevens. Denk hierbij aan controles op verplichte velden.

Worden er na controle van een aangifte fouten geconstateerd verschijnt er een melding met de gevonden fouten. U dient deze eerst te herstellen alvorens u verder kunt.

Δ Top

Aangifte verzenden

Middels de knop ‘Verzenden’ kan een aangifte worden verzonden. Het verzendproces bestaat uit een aantal stappen.

Controleren: voordat een aangifte wordt verzonden, wordt deze altijd gecontroleerd. Dit betreft dezelfde controle die wordt uitgevoerd met de knop ‘Controleren’.

Opslaan: nadat de controle geen fouten heeft opgeleverd, wordt de aangifte altijd opgeslagen in de database van PM-Record.

Aanmaken databestanden: alle gegevens worden verzameld en er worden databestanden aangemaakt op basis van de xbrl specificaties van de Nederlandse taxonomie.

Verzenden via PMTP: de PMFlame module ‘PM-TransactiePoort’ wordt opgestart, waarmee de aangifte kan worden verzonden naar de Belastingdienst via DigiPoort (eventueel na fiattering door uw klant). Zie de handleiding daar voor verdere informatie over de werking.

Afhandelen: nadat de aangifte is aangeboden aan PMTP, keert u terug in de aangiftemodule. Indien er zich geen fout heeft voorgedaan, krijgt de aangifte de status ‘Verzonden’ en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de verzonden gegevens. Bij een fout vanuit PMTP wordt het programma ‘Kladblok’ geopend met de foutmelding. De status van de aangifte blijft in dit geval ‘Niet verzonden’.

Raadplegen voortgang: via het menu-item ‘PM-TransactiePoort Viewer’ kan de PMFlame module PM-TransactiePoort Viewer worden geopend en kunt u statussen en terugmeldingen van aanleveringen bij DigiPoort volgen. Zie de helpfunctie daar voor verdere informatie over de werking.

Noot: om een aangifte met een verkeerd omzetbelastingnummer te voorkomen wordt er voor verzenden gecontroleerd of het ingegeven omzetbelastingnummer overeenkomt met het omzetbelastingnummer dat u in de vorige aangifte heeft gebruikt. Als de nummers niet overeenkomen krijgt u hiervan een melding.

Noot: afhankelijk het geselecteerde jaar en de mogelijkheden van DigiPoort is de mogelijkheid om via SBR te verzenden al dan niet beschikbaar. Hierover krijgt u netjes een melding als u op ‘Verzenden’ klikt.

Δ Top

Aangifte aanpassen

Zolang een aangifte de status ‘Niet verzonden’ () heeft kunnen alle gegevens zonder meer worden aangepast. Bij het switchen naar een andere aangifte of ander jaar of het sluiten van de module zal bij wijzigingen altijd de vraag worden gesteld of u de aangifte wilt opslaan. Klik op ‘Annuleren’ als u uw actie (sluiten van de module of switchen tussen aangiftes) ongedaan wilt maken. U keert dan netjes terug naar de openstaande aangifte.

Tip: sla af en toe de aangifte tussentijds op via het menu-item ‘Opslaan’ in de glazen werkbalk bovenin het venster. Zo voorkomt u dat er mogelijk gegevens verloren gaan in uitzonderlijke situaties.

Ook kan de aangifte in deze status altijd worden verwijderd door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte verwijderen’.

Als de aangifte de status ‘Verzonden’ () heeft kunt u alleen de aanvullende gegevens wijzigen en opslaan. De verzonden aangiftegegevens kunt u niet meer aanpassen. Het betreffende vensteronderdeel is dan ook niet meer bewerkbaar.

Noot: het kan voorkomen dat een aangifte de status ‘Verzonden’ krijgt, als er weliswaar een correct xbrl-bericht is verzonden naar DigiPoort, maar dat de aangifte niet is geaccepteerd (om welke reden dan ook). De voortgang van de aangifte kan worden geraadpleegd via de module ‘PM-TransactiePoort Viewer’. Mocht blijken dat de aangifte aangepast dient te worden dan kan de status worden omgezet van ‘Verzonden’ naar ‘Niet verzonden’ door met de rechtermuisknop op de aangifte in de lijst te klikken en in het contextmenu te kiezen voor de optie ‘Geselecteerde aangifte markeren als niet verzonden’. Hierna kunt u de aangifte weer aanpassen, opslaan en eventueel opnieuw verzenden. Dezelfde optie kunt u gebruiken om de status van een verzonden suppletie aangifte om te zetten naar 'Niet verzonden'. 

Δ Top

Cumulatieve grootboekgegevens en verschillen

Deze aangiftemodule kan worden gebruikt als controlemiddel voor de aansluiting van de aangifte omzetbelasting met het grootboek. Hiertoe wordt er ieder aangiftejaar automatisch één grootboekregel aangemaakt, waar u de cumulatieve saldi van de corresponderende aangifteposten kunt invoeren. Afhankelijk van de door u gewenste frequentie kunt u zo één of meerdere keren per jaar de aangifte omzetbelasting aansluiten op het grootboek van de klant.

Noot: de grootboekregel wordt automatisch aangemaakt in de aangiftelijst en kan niet worden verwijderd!

Aan de rechterkant van het scherm (waar u normaal de aangifte invult) kunt u de grootboeksaldi van een bepaalde datum ingeven. Ter informatie kunt u de grootboekdatum vastleggen bij de aanvullende gegevens.

Als u met de muis dubbelklikt in een aangifteveld verschijnt er een venster waarin u, specifiek voor het betreffende veld, de totalen per categorie van het hele jaar kunt zien. Specifiek voor dit veld ziet u de som van de aangiftes, de som van de suppletie aangiftes, het totaal van beide, de grootboekwaarde en het eventuele verschil. U kunt eventueel gelijk de grootboekwaarde ingeven. Bij het sluiten van het venster wordt de waarde overgenomen in het betreffende veld.

Tip: beweeg met de muis over een aangifteveld. Er verschijnt dan een handige ‘tooltip’ waarin u ook de totalen van het hele jaar kunt zien, specifiek voor dit veld.

Indien u er zeker van bent dat alle grootboekgegevens juist zijn ingevoerd kunt u middels de knop ‘Verschillen’, de verschillen tussen de (suppletie) aangiftes en het grootboek berekenen en raadplegen. Als er verschillen worden geconstateerd wordt er een venster geopend waarin de verschillen worden opgesomd.

De mogelijkheid wordt hier geboden om automatisch een nieuwe suppletie aangifte aan te laten maken, waarin direct de geconstateerde verschillen worden opgenomen. Hiertoe dient u in het venster voor ‘Ja’ te kiezen. De suppletie aangifte wordt aangemaakt, gevuld en direct geopend. Via de knop ‘Toon jaaroverzicht’ krijgt u het beste inzicht in alle gegevens.

 

Noot: het verzenden van suppletie aangiftes via SBR Aangifte omzetbelasting is vanaf build 08.08.02 niet meer mogelijk. Verschillen van meer dan 1000 euro in aangegeven omzetbelasting dient u verplicht te melden via een speciaal suppletieformulier. Verschillen tot 1000 euro kunt u verwerken in de eerstvolgende aangifte. Maak in dit geval dus geen suppletie aangifte aan. Klik hier voor meer informatie op de de website van de Belastingdienst over het corrigeren van een aangifte. U kunt daar tevens het verplichte suppletieformulier downloaden.

Indien u voor ‘Nee’ kiest keert u terug naar de grootboekgegevens en wordt er een tijdelijk bestand geopend in het programma ‘Kladblok’, zodat u rustig de verschillen kunt bekijken alvorens u eventueel tot actie overgaat. Indien u hiertoe besluit zult u eventueel zelf een handmatige suppletie aangifte aan moeten maken.

Δ Top

Overzichten

De PMFlame module ‘SBR Aangifte omzetbelasting’ biedt een aantal overzichten, waarmee de gegevens inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

De eerste drie rapporten betreffen een enkelvoudig aangifte rapport. Het rapport ‘Huidige regel’ toont simpelweg alleen de gegevens van de op dat moment geselecteerde regel. Dit kan een aangifte, suppletie aangifte of de grootboekregel zijn. Het rapport ‘Huidig tijdvak (aangifte en evt. suppletie aangiftes)’ toont de som van de aangifte en alle eventuele suppletie aangiftes met betrekking tot het tijdvak van de op dat moment geselecteerde regel. Het rapport ‘Hele jaar (aangiftes en suppletie aangiftes)’ toont de som van alle aanwezige aangiftes en suppletie aangiftes van het hele jaar.

Noot: uiteraard zijn de eerste twee opties alleen beschikbaar als u een regel heeft geselecteerd in de aangiftelijst, omdat anders de regel of het tijdvak niet bekend is. De tweede optie is niet beschikbaar als de grootboekregel is geselecteerd.

In de kop van ieder rapport staat precies aangegeven welke gegevens het rapport bevat.

Voorbeeld kop rapport ‘Huidige regel’:

 

Voorbeeld kop rapport ‘Huidig tijdvak (aangifte en evt. suppletie aangiftes)’:

Voorbeeld kop rapport ‘Hele jaar (aangiftes en suppletie aangiftes)’:

Om inzicht te houden over de aangiftes en de aansluiting met het grootboek in een bepaald jaar is het jaaroverzicht een goed hulpmiddel. Dit rapport kan worden geopend via het menu-item ‘Jaaroverzicht’ of de knop ‘ Toon jaaroverzicht’ rechtsonder de aangiftelijst.

Het jaaroverzicht toont voor het betreffende jaar alle gegevens van de aangiftes en suppletie aangiftes, de totaaltellingen hiervan, de grootboekgegevens en de eventuele verschillen tussen de aangiftes en de grootboekgegevens.


Noot: vanwege de grootte van het overzicht wordt het gemaximaliseerd geopend. In de afdrukweergave wordt het overzicht verdeeld over twee pagina’s, zodat bij eventueel afdrukken de pagina’s netjes naast elkaar kunnen worden gelegd.

Noot: om het jaaroverzicht duidelijk te houden is ervoor gekozen eventuele opmerkingen niet groter te laten worden. Beweeg met de muis over de opmerking om de volledige tekst te kunnen lezen in een zgn. tooltip. De consequentie van deze keuze is dat bij het afdrukken van het rapport de opmerking niet volledig wordt weergegeven.

Met de introductie van de nieuwe PMFlame module ‘SBR Aangifte omzetbelasting’ komt het ‘classic’ formulier ‘Omzetbelasting’ in PM-Record te vervallen. Via het menu-item ‘Classic gegevens’ blijven de oude omzetbelasting gegevens echter inzichtelijk in een rapport. De gegevens kunnen echter niet meer worden gewijzigd.

Het rapport toont alle beschikbare jaren die zijn vastgelegd in de ‘oude’ schermen en toont dezelfde informatie als de rapporten die in de oude schermen beschikbaar waren, echter nu in één overzichtelijk rapport. Aan de linkerkant van het rapport ziet u welke jaren er beschikbaar zijn. Door op een jaar te klikken navigeert u naar het betreffende jaar.

Δ Top

 

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small