Afdrukken

Aanmeldingen SBR

hoofdschermOpstarten
Algemeen: SBR aanmeldingen
Menu
Selecteren van klantenoverzicht
Lijst met niet-aangemelde klanten
Lijst met aangemelde klanten
Lijst naar Excel

 

 

Opstarten

Het PMFlame venster ‘Aanmeldingen SBR’ kan alleen vanuit PM-Record worden opgestart (via het menu in het hoofdscherm: ‘SBR/XBRL – Aanmeldingen SBR’). Bij het openen zal het venster de logon-eigenschappen van PM-Record overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Dit betekent, dat u de module geheel onafhankelijk van PM-Record kunt gebruiken (zelfs als u PM-Record daarna afsluit).

Δ Top

Algemeen: SBR aanmeldingen

SBR (Standard Business Reporting) is een op XML (eXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. Het gebruik van SBR biedt vele voordelen: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging gegevens, eenvoudiger elektronisch uitwisselen van gegevens.

In PM-Report gebruikt u SBR voor het geheel geautomatiseerd online verzenden van deponeringsstukken aan de Kamer van Koophandel. De volgende rapportages kunnen vanaf 2011 via SBR worden ingediend met PM-Software:

  • SBR Deponeringsstukken (Kamer van Koophandel)
  • SBR Kredietrapportages (ING, ABN AMRO en Rabobank)
  • SBR Aangifte omzetbelasting (Belastingdienst)
  • SBR Verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting (Belastingdienst)

Vóórdat u kunt overgaan tot SBR-aanleveringen dienen de door u geselecteerde klanten aangemeld te zijn bij een Autorisatie Service Provider (AuSP); deze laatste zorgt voor verificatie en autorisatie tbv het nieuwe kanaal voor communicatie met de overheid: Digipoort (voorheen: Overheids Transactie Poort of OTP). Om aan te kunnen leveren via Digipoort heeft u een machtiging van ondernemingen waarvoor u gegevens aanlevert nodig. Een dergelijke machtiging wordt vastgelegd in het Autorisatieregister.

In de toekomst is het zeker de bedoeling, dat ook het aanmeldingsproces geheel geautomatiseerd en geformaliseerd via een webservice kan plaatsvinden, maar tot die tijd zult u nog eenmalig (en min of meer ‘handmatig’) voor elk van uw cliënten een aanmelding dienen te verrichten. Ten behoeve van de deponering bij de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld dienen de Kvknummers van uw klanten bekend te zijn in het register. Tevens dient u, als intermediair, gemachtigd te worden om de deponeringen ten behoeve van de betreffende klant te mogen verrichten. De PMFlame module ‘Aanmeldingen SBR’ is u behulpzaam bij de controle op aanmeldingsgegevens van de diverse (categorieën) klanten in uw database en creëert zonodig automatisch een aanmeldingsformulier (in MS Excel) voor u; dit kunt u dan vervolgens naar de betreffende AuSP verzenden (per email of per post),  zonodig voorzien van de benodigde (machtigings-)documenten.

De huidige module is een eerste stap naar een volledig geautomatiseerd proces. Let u dus op de publicatie van volgende versies!

Mededeling vooraf: zoals u ongetwijfeld weet is DigiNotar ter ziele en kan dus niet meer als AuSP fungeren. Voorlopig vindt u deze naam nog wel terug in de module (bestaande database-gegevens dienen intact te blijven!), zij het met de toevoeging 'vervallen'. Het heeft natuurlijk geen zin meer om aanmeldingen naar DigiNotar te verzenden. In komende versies zullen de gegevens worden aangepast aan de nieuwe functionaliteiten (zie de opmerkingen in de bovenstaande paragraaf).

Noot: wilt u meer informatie over het aanleveren van gegevens met SBR, raadpleeg dan de PM-Website, de help-informatie van PM-Report, of neem contact op met de PM Helpdesk.

Δ Top

Menu

De optie ‘Menu’ vindt u in de werkbalk bovenin het venster. Het menu in de PMFlame module ‘Aanmeldingen SBR’ bevat 1 item: 'KvK-nrs entiteiten':

PM-Record-gebruikers werken in toenemende mate met meerdere entiteiten. Bij de aanmelding t.b.v. de deponering bij de kamer van Koophandel is de vermelding van het KvK-nummer van de - aan de betreffende klant gekoppelde – entiteit (= de feitelijke intermediair) verplicht. Zorgt u er dus voor, dat u de KvKnummers van al uw entiteiten bij voorbaat invoert, anders dient u dit bij elk gegenereerd aanmeldingsformulier handmatig zelf te doen!
Middels het menu-item ‘KvK-nummers entiteiten’ opent u een popup-venstertje, waarin u alle door u vastgelegde entiteiten vermeld ziet staan:

De kolom ‘KvKnr’ is rechtstreeks bewerkbaar (u herkent dit aan het potloodje). Typ het juiste KvKnummer en klik vervolgens op een willekeurige plaats in de lijst (dus buiten het invulvakje). Uw wijzigingen worden nu opgeslagen en bij het creëren van een nieuw aanmeldingsformulier (zie verder) zal het betreffende KvKnummer automatisch bij de intermediairgegevens worden vermeld.

Δ Top

Selecteren van klantenoverzicht

In de cockpit links kunt een klantenselectie opgeven op basis van gekoppelde AuSP, entiteit en rechtsvorm. Aangezien elk aanmeldingsformulier gericht is aan 1 specifieke AuSP en ingediend dient te worden door 1 specifieke intermediair/entiteit zijn deze opties verplicht. U bent vrij om al dan niet te selecteren op rechtsvorm. Daarna geeft u het type aanmelding aan (in versie 08.05 zijn alleen de aanmeldingen KvK toegankelijk). Bepaal tenslotte wat u wilt zien: een lijst met klanten die reeds zijn aangemeld of alle klanten die u nog moet aanmelden.

Druk op de knop ‘Zoeken en tonen’ om uw lijst te genereren.

Δ Top

Lijst met niet-aangemelde klanten

Indien u de lijst vult met nog niet aangemelde klanten zal de applicatie deze automatisch aanvinken voor het aanmeldformulier, mits er een geldig KvKnummer is ingevoerd! Is dit niet gebeurd, dan kunt u dit ter plekke doen: het veld ‘KvKNr’ is rechtstreeks bewerkbaar. Wilt u de klantgegevens inzien, óf u wilt tevens wijzigingen aanbrengen in gekoppelde AuSP of rechtsvorm, gebruik dan het contextmenu (u klikt met uw rechtermuisknop op de betreffende regel en kiest de optie ‘Klantgegevens inzien/bijwerken’). Een popup-venstertje verstrekt u extra informatie over de klant en diens KvK- en inspectiegegevens:

Bepaal verder zelf welke klanten u wilt aanvinken t.b.v. het aanmeldingsformulier. Als u tevreden bent klikt u op de knop ‘Maak aanmeldlijst’; de applicatie genereert het formulier in MS Excel en vult meteen per klant de aanmelddatum in de database.

Genereer aan de hand van de aanmeldlijst uw ‘pakket’ met bijlagen: machtigingen, kopieën van identiteitsbewijzen, etc (dit is afhankelijk van de eisen van elke individuele AuSP), waarna u deze per post of mail verstuurt.

Let op: in deze eerste versie is de aanmaakdatum van het aanmeldformulier dus tevens de aanmelddatum van de klant, onafhankelijk of u het formulier wel of niet aan de AuSP verstuurt!

Als de procedure is afgerond, zullen de aangevinkte klanten uit de lijst zijn verdwenen; zij zijn nu immers geregistreerd als aangemeld.

Δ Top

Lijst met aangemelde klanten

U kunt de reeds aangemelde klanten zoeken door de betreffende optie links in de cockpit aan te vinken en opnieuw te zoeken.

Noot: u kunt de aanmelding tbv een klant zo vaak genereren als u wilt; de applicatie onthoudt daarbij de laatste datum van aanmelding.

Δ Top

Lijst naar Excel

Voor eigen overzichten kunt u elke lijst rechtstreeks naar MS Excel exporteren.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small