Afdrukken

Rapportopties

Introductie
Gebruik eigen grootboekomschrijvingen
Importeer subcoderingomschrijvingen
Afrondingsverschil boeken
Exporteren naar fiscaal pakket
Extern opslaan financiële gegevens
Aanmaken bestand voor consolidatie

Introductie

Dit onderdeel beschrijft de rapportopties, die te benaderen zijn via de onderstaande knoppen in het hoofdmenu van PM-Report. De bespreking van de consolidatieopties kunt u vinden in het onderdeel <Consolidatie> van de PM-Report handleiding.

 

Δ Top

Gebruik eigen grootboekomschrijvingen

U kunt ervoor kiezen de omschrijvingen van de geïmporteerde gegevens te gebruiken. Indien u de knop <Gebruik eigen grootboekomschrijvingen> onder Rapport opties indrukt, worden niet de standaard omschrijvingen uit het tabblad <Subcodering> gebruikt, maar de eigen omschrijvingen, die vanaf rij 2100 op het tabblad <Subcodering> zijn geïmporteerd. In feite zijn dit de omschrijvingen uit het grootboek van de klant, die u eventueel kunt wijzigen op het tabblad <Rekeningschema> in BalanceBase.

U kunt bij deze optie ook kiezen uitsluitend de omschrijvingen van de omzet- en kostprijsrekeningen te gebruiken. Houd er rekening mee dat dit de omschrijvingen van de individuele - en kostprijsrekeningen betreffen en niet de omschrijvingen van de omzet- en kostprijsgroepen. Deze kunnen namelijk in PM-Record worden vastgelegd onder de menuoptie <Opties / PM-Report gegevens (export)> in de klantkaart, en worden geïmporteerd bij Stap 1 in het hoofdmenu.

Let op: de omschrijvingen worden uiteindelijk op basis van de gekoppelde subcode in het rapport gepresenteerd. Indien u dus drie grootboekrekeningen aan één subcode heeft gekoppeld, dan zal PM-Report uiteraard maar een van de drie omschrijvingen presenteren met daarbij het gecumuleerde bedrag. Deze omschrijving wordt door Excel vaak bepaald op basis van alfabetische volgorde en kan dus afwijken van de door u gewenste omschrijving. Hiertoe zou u op het tabblad <Rekeningschema> in BalanceBase, bij alle drie de grootboekrekeningen, dezelfde gewenste omschrijving kunnen plaatsen. Zo komt de omschrijving altijd goed in het rapport.

Δ Top

Importeer subcoderingomschrijvingen

Een andere mogelijkheid in het hoofdmenu is de optie <Importeer subcoderingomschrijvingen>, waarmee u de omschrijvingen van de opengeklapte subcodering kunt overschrijven met andere omschrijvingen. U krijgt de keuze voorgelegd welke import u wenst te gebruiken:

    • omschrijvingen uit een aangepaste subcodering van een voorgaande PM-Report jaarrekening
    • omschrijvingen uit het generieke brugschema van BalanceBaseZoals u in het scherm al kunt lezen in gaat deze optie niet samen met de andere menuoptie <Gebruik eigen grootboekomschrijvingen>. Hierbij worden namelijk de klantspecifieke omschrijvingen gehanteerd, die u heeft vastgelegd op het tabblad <Rekeningschema> in BalanceBase. Bij de optie <Importeer subcoderingomschrijvingen> gaat het juist om de generieke PM omschrijvingen van het brugschema, die u kunt benaderen en aanpassen via <Beheer / BalanceBase / Administratie / Brugstaat>.

Let op: bij gebruik van deze optie, zullen subcoderingcellen die formules bevatten, worden overgeslagen. Deze cellen betreffen namelijk uitzonderingsgevallen, waarbij de omschrijvingen uit andere bronnen worden gehaald. Een voorbeeld hiervan is de hoofdkopjes van de voorzieningen en reserves. De omschrijvingen van deze onderdelen komen uit de vastgelegde grondslagen in PM-Record.

Tip: de generieke omschrijvingen komen bij alle klanten terug op het tabblad <Brug> in BalanceBase, waar u de rekeningschema’s koppelt aan de PM-Subcodes. U kunt hier handig mee omgaan: indien u bijvoorbeeld bij alle klanten subcode ‘1081 – Overige kredietinstellingen 1’ gebruikt als SNS Bank, dan kunt u onder de PM-Record menuoptie <Beheer / BalanceBase / Administratie / Brugstaat> de omschrijving bij subcode 1081 wijzigen van ‘Overige kredietinstellingen 1’ naar ‘SNS Bank’. Dit maakt het koppelen van uw rekeningnummers aan onze subcodes gemakkelijker.

Δ Top

Afrondingsverschil boeken

Met deze optie boekt u eenvoudig het afrondingsverschil weg dat kan zijn ontstaan bij het importeren van financiële gegevens. Het programma vraagt om een algemene kostenrekening waarop het afrondingsverschil mag worden geboekt (standaard is dit subcode 4710 – Afrondingsverschillen). U geeft de subcode in en daarmee verdwijnt het verschil en is gewaarborgd dat het getoonde resultaat gelijk is aan de mutatie van het eigen vermogen uit hoofde van het resultaat.

Let op: deze optie kan alleen worden gebruikt, indien het berekende verschil een waarde tussen de -5 en 5 heeft. Als dit niet het geval is, zult u het verschil van de betreffende periode nader moeten bekijken en eventueel handmatig moeten wegboeken op het tabblad <Subcodering>. Op rij 6 ziet u in de kolommen H, I en J de saldocontrole, met per periode het berekende verschil. Deze verschillen x -1 plaatst u handmatig in de witte cellen van de betreffende kolommen E, F en G onder het kopje <Afrondingsverschil>. Vervolgens dient u met de menuoptie <Mutaties / Herberekenen cijfers> de cijfers te herbereken, waarna PM-Report geen afrondingsverschil meer zou mogen melden.

Let op: PM-Report houdt bij de berekening van de verschillen rekening met eventueel reeds geboekte afrondingsverschillen onder het kopje <Afrondingsverschil>.

Tip: Deze optie kunt u tevens vinden in de menubalk van PM-Report onder <Mutaties / Afrondingsverschil boeken>.

Δ Top

Exporteren naar fiscaal pakket

Voor gebruikers van fiscale pakketten is het mogelijk een exportbestand aan te maken dat kan worden ingelezen in het betreffende fiscale pakket, indien men beschikt over een licentie voor PM-Report Export Fiscaal. Voor gebruikers van Tecknow Tax wordt het xml-exportbestand wegschreven naar de standaard PM-Import locatie van Tecknow Tax. Deze locatie ligt vast in het register. Indien de registerwaarde ontbreekt wordt de gebruikers alsnog gevraagd zelf een locatie te kiezen voor het xml-exportbestand. Kijk voor meer informatie naar het onderdeel <Export Fiscaal> van deze handleiding.

Δ Top

Extern opslaan financiële gegevens

Deze optie biedt de mogelijkheid de op het blad <Subcodering> ingevoerde gegevens in een apart bestand op te slaan. De ingevoerde gegevens omvatten de geïmporteerde gegevens en eventuele directe mutaties. Dit bestand kan een hulpmiddel zijn voor bijvoorbeeld de opmaak van dezelfde cijfers in een nieuw sjabloon. Het kan ook de back-up zijn van de financiële eindcijfers van een boekjaar. Alleen de gebruikte regels worden extern opgeslagen. Indien u gebruik maakt van Balance Base is het gebruik van deze optie overbodig. De juiste cijfers zijn dan immers al in Balance Base opgeslagen in de database, tenzij u later nog handmatig wijzigingen heeft aangebracht op het blad <Subcodering>.

Δ Top

Aanmaken bestand voor consolidatie

Indien de gegevens van de vennootschap dienen te worden betrokken in een consolidatie, worden de cijfers van de brugstaat via deze optie uitgelezen en later, als onderdeel van de module PM-Report Consolidatie, ingelezen in het geconsolideerde rapport. U bewaart dit bestand in een directory van de moedermaatschappij in een subdirectory van dat jaar.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small