Handleiding PM-Software

Afdrukken

Releasenotes PM-Report versie 10.03.04

Met de nieuwste versie van PM-Report hebben wij met name ingespeeld op de praktische en inhoudelijke wensen van de gebruikers van onze rapportgenerator.

De wijzigingen en vernieuwingen hebben betrekking op:

Uitbreiding van aantal Bestuurders/Directieleden van 4 naar 10

Op wens van gebruikers is het aantal Bestuurders/Directieleden dat de rapportage (en het eventueel opgenomen Bestuursverslag!) ondertekent en vermeld wordt in het blad Bedrijfsgegevens uitgebreid van 4 naar 10!

Vastlegging in PM-Report (Stap 1: Vaste gegevens > Handmatig invoeren 1/2)

pm report 10 04 01

Ondertekening Directie rapportage PM-Report door 10 personen

pm report 10 04 02

Uiteraard geldt hiervoor onze aanbeveling om de directie vast te leggen in de klantkaart van PM-Record (Rapportagefuncties) in het kader van eenmalig vastleggen en hergebruiken/actualiseren voor PM-Report (en eventueel SBR Kredietrapportages)!

Organisatie vastleggen als bestuurder + vertegenwoordiger

De lang gekoesterde wens tot vastlegging en presentatie van directievoering door een Organisatie is vervuld in de nieuwe versie van PM-Report!

Wij hebben er hierbij voor gekozen om de directievoering door rechtspersonen altijd te combineren met een vertegenwoordiger in de vorm van een (contact)persoon, met name omdat een Organisatie de rapportage niet kan ondertekenen (letterlijk).
Deze systematiek resulteert altijd in een presentatie het blad Bedrijfsgegevens in de vorm van:
............... (Organisatie) vertegenwoordigd door .......... (persoon)
en een ondertekening van de rapportage met PM-Report in de vorm van
............... (persoon) namens ..........(Organisatie)

Vastlegging in PM-Report (Stap 1: Vaste gegevens > Handmatig invoeren 1/2)

pm report 10 04 03

Presentatie Directie in blad Bedrijfsgegevens PM-Report via Organisatie vertegenwoordigd door persoon

pm report 10 04 04

Ondertekening directie rapportage PM-Report via persoon namens Organisatie

pm report 10 04 05

Let op!
Met name een lange titel kan leiden tot “ruimtegebrek” in de ondertekening door de directie, hierop dient dus een check plaats te vinden en eventueel een handmatige correctie, het blad heeft tenslotte een maximale breedte.
Het ritme van de ondertekening door de directie in PM-Report = 1e rij/regel 3, 2e rij/regel 3, 3e rij/regel 4!

Uiteraard geldt hiervoor onze aanbeveling om de directie vast te leggen in de klantkaart van PM-Record (Rapportagefuncties) in het kader van eenmalig vastleggen en hergebruiken/actualiseren voor PM-Report (en eventueel SBR Kredietrapportages)!

Ondertekening directie Publicatiebalans PM-Report (ook via persoon namens Organisatie)

Het ritme van de ondertekening van de Publicatiebalans door de directie wijkt af van de ondertekening van de rapportage met PM-Report omdat betreffend blad horizontaal georiënteerd is en daarmee andere mogelijkheden biedt, het ritme = 1e rij/regel 6, 2e rij/regel 4.

pm report 10 04 08

Ondertekening directie Publicatiebalans bij SBR-deponering Kamer van Koophandel

Uiteraard voorziet de module Deponeren SBR publicatiestukken ook in de ondertekening en presentatie van persoon namens Organisatie!
Dit geschiedt voor de Organisatie onder de titel “Bestuurder of commis¬saris” en voor de persoon onder de noemer “Naam van de vertegenwoordiger indien een organisatie optreed als bestuurder of commissaris”.

pm report 10 04 09

Bestuursverslag ook faciliteren voor de rechtsvormen Stichtingen en Verenigingen

Vernieuwing in de nieuwe versie van PM-Report is de mogelijkheid tot opstellen van een Bestuursverslag voor de rechtsvormen Stichting en Vereniging, net als in eerder stadium bij een BV of NV dient het Bestuursverslag handmatig opgebouwd te worden in het blad Bestuursverslag wanneer u dit met PM-Report wenst te presenteren.

Uiteraard geldt hiervoor onze aanbeveling om het Bestuursverslag vast te leggen in de klantkaart van PM-Record (Toelichtingen en grondslagen, tabblad Bestuursverslag) in het kader van eenmalig vastleggen en hergebruiken/actualiseren voor PM-Report!
Bijkomend voordeel hiervan is de structuur die aangelegd is in het Bestuursverslag met PM-Record, deze structuur (=SBR definities!) bewerkstelligt tevens een gedegen opmaak van betreffend verslag in PM-Report.

Diverse vernieuwingen en onvolkomenheden/bugjes in PM-Report doorgevoerd/opgelost

Deze hebben betrekking op:

  • Mogelijkheid tot aanpassen contactpersoon bij aanleveren publicatiebalans KvK (SBR), is nu intermediair
  • Informatie over bedrijf in blad Algemene informatie en grondslagen is verbeterd
  • Importgegevens PM-Record strakker afgesteld (rechtsvorm)
  • De opmaak van toelichtingen, opsommingen en “kopjes”is uniform gemaakt waardoor weergave hiervan rustiger wordt
  • Bugje Exel 2016 opgelost
  • Bugje term Staat van Baten en lasten Vereniging en Stichting opgelost

Mogelijkheid tot aanpassen contactpersoon bij aanleveren publicatiebalans KvK (SBR), is nu intermediair

Tot nu toe fungeerde de intermediair als contactpersoon voor de rapportage bij een (SBR-)aanlevering aan de Kamer van Koophandel, deze gegevens werden in principe opgehaald uit PM-Record (Stamgegevens, Entiteit).
In de nieuwe versie kunt u er voor kiezen om hiervan af te wijken en bijvoorbeeld de klant vermelden als contactpersoon voor de rapportage.
Voorwaarde hiertoe is het aanvinken van de mogelijkheid “Klant/ondernemer zelf vermelden in SBR rapport i.p.v. intermediair?” via het Menu van PM-Report in Stap 1: Vaste gegevens > Handmatig invoeren 2/2
Hierbij dient er wel een contactpersoon voor rapportage vastgelegd te zijn (bij voorkeur via klantkaart PM-Record > Rapportagefuncties), PM-Report voorziet hierin via Stap 1: Vaste gegevens > Handmatig invoeren 1/2.

Vastlegging Klant/ondernemer zelf vermelden in SBR rapport i.p.v. intermediair?

pm report 10 04 06

Vastlegging contactpersoon voor rapportage in PM-Report (Stap 1: Vaste gegevens > Handmatig invoeren 1/2)

pm report 10 04 07

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small