Afdrukken

Overige functies

Rijen en bladen invoegen
Tussenbladen
Concept-koptekst
Voettekst
Opmerking noteren

Rijen en bladen invoegen

PM-Report genereert weliswaar een standaard rapport, maar is op eenvoudige wijze uit te breiden met eigen toelichtingen per rubriek of cijferreeks en zelf in te richten hoofdstukken op nieuwe bladen, die zowel tekstmatig zijn in te richten of als cijfermatige toelichting. Deze flexibiliteit is kenmerkend.

Indien u op een blad rijen wilt tussenvoegen voor een extra toelichting, zet u de cursor op de positie die u wenst. U kiest dan in de PM-Report werkbalk voor <Invoegen / Rijen> en u volgt de instructies. De opmaak van de rijen kunt u ook beïnvloeden via de optie <Opmaak> in de standaard werkbalk van Excel™. Zo kunt u ook cellen samenvoegen, splitsen en voor teksten met meerdere regels de optie <Terugloop> in het Excel™ menu <Opmaak / Celeigenschappen>, tabblad <Uitlijning>.

Een extra blad invoegen maakt het mogelijk een geheel nieuw hoofdstuk op te nemen.
U kiest in de PM-Report werkbalk voor <Invoegen / Werkblad>. Dit hoofdstuk wordt automatisch op de juiste positie in de inhoudsopgave opgenomen en wordt ook automatisch gepagineerd. Op die wijze kunt u eigen specificaties of nadere toelichtingen waar dan ook in het rapport opnemen. U kunt kiezen uit een cijfermatig verticaal blad, een tekstueel verticaal blad of een horizontaal (scronto) blad.

Daarnaast wordt bij de opties <Cijfermatig verticaal> en <Horizontaal (scronto)> gevraagd of het blad is bedoeld als activastaat. Zo ja, dan wordt een blad gemaakt met voorgedefinieerde koppen voor een activastaat.

 

Indien u diverse cijfers op een andere wijze wilt toelichten, legt u in een nieuw gekozen cijfermatig blad op eenvoudige wijze met het “=”-teken een relatie met de gewenste cellen in de brugstaat. Bij verversing van de cijfers worden dan ook de nieuwe gegevens in dit blad overgenomen.

Δ Top

Tussenbladen

Indien u in de PM-Report werkbalk kiest voor <Invoegen / Tussenbladen> zal PM-Report voor ieder onderdeel van het rapport een specifiek tussenblad invoegen. Deze drie onderdelen zijn:

  1. het jaarverslag of accountantsrapport
  2. de jaarstukken
  3. de bijlagen

Indien in het rapport geen bladen aanwezig zijn in een bepaald onderdeel, dan zal het betreffende tussenblad ook niet zichtbaar worden gemaakt.

Wenst u de bladen weer te verbergen dan kunt u kiezen voor dezelfde menuoptie <Invoegen / Tussenbladen>.

De verborgen, dan wel zichtbare, tussenbladen worden door PM-Report tevens gebruikt als indicatiebladen bij het genereren van de tussenkoppen in de inhoudsopgave. Op basis van de positie van de tussenbladen weet PM-Report namelijk bij welk onderdeel van het rapport een willekeurig blad hoort. Derhalve is het zeer belangrijk dat er nooit een tussenblad verwijderd wordt uit het rapport. Verbergen is uiteraard wel toegestaan.

Δ Top

Concept-koptekst

Met de keuze <Rapport / Koptekst CONCEPT / Concept-Koptekst> kunt u in één keer het woord ‘CONCEPT’ gecentreerd boven alle pagina’s plaatsen. Een voortgangsbalk wordt vertoond, waardoor de gebruiker inzicht heeft in de status van de verwerking.

Vervolgens wordt de vraag gesteld of u de teksten op de samenstellings-, accountants- en beoordelingsverklaring wilt verbergen, omdat het rapport na verwerking een concept rapport betreft, waarbij nog geen verklaring afgegeven wordt. De bladen van de verklaringen blijven overigens wel in het rapport en in de inhoudsopgave staan.
De accountantsverklaring ziet er dan als volgt uit.

En de samenstellings-verklaring wordt zo weergegeven.

 

 

 

 

 

 

Tevens wordt in geval van een aanwezige accountants- of beoordelingsverklaring de mogelijkheid geboden om in de linkervoettekst de tekst ‘Geen accountantscontrole toegepast’ op te nemen. Bij het verwijderen van de concept-koptekst via <Rapport / Koptekst CONCEPT / Geen concept-koptekst> wordt deze linkervoettekst weer verwijderd en worden de teksten op de verklaringen zichtbaar. Ook hierbij is een voortgangsindicator zichtbaar.

Op deze wijze geeft u uitdrukkelijk aan dat de door u uitgebrachte stukken een concept zijn. Een andere methode is om in de voettekst, menu <Rapport / Voettekst> het woord concept op te nemen. Dit is echter minder duidelijk.

Δ Top

Voettekst

U kunt een voettekst aan het rapport toevoegen met de optie <Rapport / Voettekst>.

Op dit formulier kunt u het lettertype, de grootte van de paginering van het rapport aanpassen en deze aan- of uitschakelen. Ook kan een extra tekst worden toegevoegd. Voettekst wordt niet geplaatst op de aanbiedingsbrief, het voorblad en de inhoudsopgave.

Δ Top

Opmerking noteren

Met de functie <Invoegen / Opmerking> bent u in staat per cel een eigen toelichting te maken. Deze wordt niet in het rapport afgedrukt, maar blijft wel zichtbaar. Op deze wijze is het eenvoudig een notitie te maken, hetgeen ook als toelichting kan gelden voor overige raadplegers van het rapport. De notities kunnen ook apart worden uitgedraaid. De opmerking kan worden bewerkt of verwijderd door met de rechtermuisknop op de betreffende cel te klikken.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small