Afdrukken

Export Fiscaal

Introductie
Werkwijze
Stap 1: Jaarrekening genereren
Stap 2: Selecteer fiscaal pakket
Stap 3: Selecteer bestandslocatie
Wijzigingen/Reservering subcodes voor PM-Report Export Fiscaal

 

Introductie

Met deze module wordt op basis van de gegevens in PM-Report een bestand aangemaakt, dat kan worden geïmporteerd in uw fiscaal pakket. Op dit moment zijn er koppelingen met de volgende pakketten, die zullen worden geactiveerd indien uw licentie dit toelaat:

  • Elsevier BAS / VPB
  • Prim@ccount Fiscaalmanager
  • Sdu Belasting Office
  • AFAS Profit Fiscaal IB / VPB
  • Unit4 Fiscaal
  • Kluwer Belastingpraktijk Compact
  • Tecknow Tax

Δ Top

Werkwijze

Stap 1: Jaarrekening genereren

Maak de jaarrekening binnen PM-Report volledig af of zorg er voor dat de brugstaat is gevuld met juiste en volledige financiële data. Ga via de menubalk naar het <Hoofdmenu> en kies voor de optie <Exporteren naar fiscaal pakket>.

Δ Top

Stap 2: Selecteer fiscaal pakket

Selecteer het fiscaal pakket dat binnen uw organisatie wordt gebruikt en klik op <OK>.

Δ Top

Stap 3: Selecteer bestandslocatie

Selecteer de locatie waar u het bestand wilt opslaan en wijzig eventueel de bestandsnaam. Standaard wordt de bestandsnaam als volgt opgebouwd: “<Bedrijfsnaam> <Fiscaal pakket> <Verslagjaar>”. De gegevens worden weggeschreven naar het XML-bestand dat in uw fiscaal pakket kan worden ingelezen. Wij verwijzen u naar de handleiding van het betreffende pakket voor nadere informatie omtrent het inlezen van bestanden.

Let op: indien PM-Report een verschil in het beginjaar en eindjaar van de verslagperiode signaleert, wordt een keuze voorgelegd voor het gewenste aangiftejaar. Dit om te bewerkstelligen dat PM-Report altijd de juiste koppelingsgegevens van het fiscaal pakket hanteert.

Δ Top

Wijzigingen/Reservering subcodes voor PM-Report Export Fiscaal

Ten behoeve van de fiscale export zijn er binnen PM-Report subcodes gereserveerd, die gebruikt worden om specifieke fiscale posten binnen het fiscaal pakket te kunnen vullen. In de onderstaande tabel ziet u een opsomming van subcodes die u kunt gebruiken voor deze fiscale posten. Indien u deze subcodes niet gebruikt, maar de beschreven fiscale posten wel aanwezig zijn in de administratie, dan bestaat de kans dat u in uw fiscaal pakket nadere uitsplitsingen/wijzigingen moet doen.

Subcode Fiscale omschrijving PM-Report omschrijving

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

8840

Fiscaal: wijziging voorraad etc.

Overige bedrijfsopbrengsten

 

Kosten te treffen voorzieningen

 

4853

Waardevermindering van effecten

Kosten voorziening 2

4854

Waardevermeerdering van effecten

Kosten voorziening 3

4855

Fiscaal: onderhoud overige materiële vaste activa

Kosten voorziening 4

4856

Fiscaal: waarderingsvermeerdering van (im)materiële vaste activa

Kosten voorziening 5

4857

Fiscaal: waarderingsvermeerdering van vorderingen

Kosten voorziening 6

4858

Fiscaal: bijzondere waarderingsvermeerdeing van vlottende activa

Kosten voorziening 7

4859

Fiscaal: boekwinst op activa

Kosten voorziening 8

4860

Fiscaal: ontvangen dividend (dat niet valt onder 15i of 15j)

Kosten voorziening 9

4861

Fiscaal: afboeking herinvesteringsreserve

Kosten voorziening 10

4862

Fiscaal: belaste onttrekking risicoreserve

Kosten voorziening 11

4863

Fiscaal: opheffing negatieve terugkeerreserve (art. 9, 1i vpb))

Kosten voorziening 12

4864

Fiscaal: negatief resultaat deelnemingen binnenland

Kosten voorziening 13

4865

Fiscaal: negatief resultaat deelnemingen buitenland

Kosten voorziening 14

4866

Fiscaal: voordelen genoten ontvoeging

Kosten voorziening 15

4867

Fiscaal: verlies bij ontvoeging

Kosten voorziening 16

 

Interestbaten

 

9172

Interestbaten aandeelhouders

Overige interestbaten 1

 

Interestlasten

 

9271

Interestlasten aandeelhouders

Overige interestlasten 1

 

Resultaat te consolideren deelnemingen

 

9957

Deelneming buitenland 1

Deelneming 8

9958

Deelneming buitenland 2

Deelneming 9

9959

Deelneming buitenland 3

Deelneming 10

 

Resultaat niet te consolideren deelnemingen

 

9964

Deelneming buitenland 1

Deelneming 4

9965

Deelneming buitenland 2

Deelneming 5

 

Te consolideren deelnemingen

 

370

Deelneming 1 buitenland, waarde 1 januari

Deelneming 8, waarde 1 januari

371

Vermogenmutatie

Vermogenmutatie

372

Dividenduitkering

Dividenduitkering

373

Resultaat

Resultaat

380

Deelneming 2 buitenland, waarde 1 januari

Deelneming 9, waarde 1 januari

381

Vermogenmutatie

Vermogenmutatie

382

Dividenduitkering

Dividenduitkering

383

Resultaat

Resultaat

390

Deelneming 3 buitenland, waarde 1 januari

Deelneming 10, waarde 1 januari

391

Vermogenmutatie

Vermogenmutatie

392

Dividenduitkering

Dividenduitkering

393

Resultaat

Resultaat

 

Niet te consolideren deelnemingen

 

1240

Deelneming 1 buitenland, waarde 1 januari

Deelneming 4, waarde 1 januari

1241

Vermogenmutatie

Vermogenmutatie

1242

Dividenduitkering

Dividenduitkering

1243

Resultaat

Resultaat

1250

Deelneming 2 buitenland, waarde 1 januari

Deelneming 5, waarde 1 januari

1251

Vermogenmutatie

Vermogenmutatie

1252

Dividenduitkering

Dividenduitkering

1253

Resultaat

Resultaat

 

Groepsmaatschappijen

 

1436

Fiscaal: verbonden lichamen (art. 20, 4b vpb)

R/C Groepsmaatschappij 36

1437

Fiscaal: verbonden lichamen (art. 20, 4b vpb)

R/C Groepsmaatschappij 37

1438

Fiscaal: verbonden lichamen (art. 20, 4b vpb)

R/C Groepsmaatschappij 38

1439

Fiscaal: verbonden lichamen (art. 20, 4b vpb)

R/C Groepsmaatschappij 39

1440

Fiscaal: verbonden lichamen (art. 20, 4b vpb)

R/C Groepsmaatschappij 40

 

Overige vorderingen op korte termijn

 

872

Fiscaal: vorderingen op aandeelhouders

Leningen u/g 23

873

Fiscaal: vorderingen op aandeelhouders

Leningen u/g 24

874

Fiscaal: vorderingen op aandeelhouders

Leningen u/g 25

 

Gestort en opgevraagd kapitaal

 

504

Fiscaal: informeel kapitaal

Overige kapitaalmutaties

 

Overige reserves

 

 

Fiscaal: herbestedingsreserve

Overige reserve 10

582

Stand 1 januari

Stand 1 januari

583

Onttrekkingen

Onttrekkingen

584

Dotaties

Dotaties

 

Fiscaal: kostenegalisatiereserve

Overige reserve 11

585

Stand 1 januari

Stand 1 januari

586

Onttrekkingen

Onttrekkingen

587

Dotaties

Dotaties

 

Fiscaal: reserve assurantie eigen risico

Overige reserve 12

588

Stand 1 januari

Stand 1 januari

589

Onttrekkingen

Onttrekkingen

590

Dotaties

Dotaties

 

Fiscaal: exportreserve

Overige reserve 13

591

Stand 1 januari

Stand 1 januari

592

Onttrekkingen

Onttrekkingen

593

Dotaties

Dotaties

 

Fiscaal: herinvesteringsreserve

Overige reserve 14

594

Stand 1 januari

Stand 1 januari

595

Onttrekkingen

Onttrekkingen

596

Dotaties

Dotaties

 

Fiscaal: risicoreserve

Overige reserve 15

597

Stand 1 januari

Stand 1 januari

598

Onttrekkingen

Onttrekkingen

599

Dotaties

Dotaties

 

Voorzieningen

 

 

VUT-voorziening

Overige voorzieningen 2

618

Stand 1 januari

Stand 1 januari

619

Dotatie gedurende het boekjaar

Dotatie gedurende het boekjaar

620

Onttrekking gedurende het boekjaar

Onttrekking gedurende het boekjaar

 

Garantievoorziening

Overige voorzieningen 3

621

Stand 1 januari

Stand 1 januari

622

Dotatie gedurende het boekjaar

Dotatie gedurende het boekjaar

623

Onttrekking gedurende het boekjaar

Onttrekking gedurende het boekjaar

 

Milieuvoorziening

Overige voorzieningen 4

624

Stand 1 januari

Stand 1 januari

625

Dotatie gedurende het boekjaar

Dotatie gedurende het boekjaar

626

Onttrekking gedurende het boekjaar

Onttrekking gedurende het boekjaar

 

Langlopende schulden

 

800

Hoofdsom converteerbare lening

Schuld 11

801

Cumulatieve aflossingen 31 december

Cumulatieve aflossingen 31 december

802

Aflossingen 1 januari t/m 31 december

Aflossingen 1 januari t/m 31 december

803

Af te lossen op korte termijn

Af te lossen op korte termijn

810

Hoofdsom obligatielening

Schuld 12

811

Cumulatieve aflossingen 31 december

Cumulatieve aflossingen 31 december

812

Aflossingen 1 januari t/m 31 december

Aflossingen 1 januari t/m 31 december

813

Af te lossen op korte termijn

Af te lossen op korte termijn

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small