Afdrukken

BalanceBase: Rekeningschema

Opstarten
Versie en Logon

Introductie

Invoerscherm

Opstart mogelijkheden

Menuopties

Sneltoetsen


Opstarten

Het PMFlame venster ‘BalanceBase Rekeningschema en brugstaat’ wordt vanuit PM-BalanceBase opgestart via de knop: ‘Rekeningschema’. Bij het openen zal het venster de aanmeldingseigenschappen van PM-BalanceBase overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Vanuit BalanceBase wordt ook meegegeven over welke klant het gaat. Alle gegevens betreffende die klant worden dan op het scherm getoond.

Δ Top

Versie en Logon

Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt.

Δ Top

Introductie

‘BalanceBase Rekeningschema en brugstaat’ is een applicatie die de gebruikers van PM- BalanceBase in staat stelt om de rekeningschema’s van de klanten in te voeren en aan te passen, ook kunnen de grootboekrekeningnummers gekoppeld worden aan de subcodes die in de rapportgenerator PM-Report worden gebruikt.


Δ Top

Invoerscherm

In het invoerscherm wordt links de lijst met grootboekrekeningen getoond en rechts de volledige brugstaat. In de lijst links kunnen de grootboekrekeningen aangepast worden door met de cursor in het veld te gaan staan en te beginnen met typen. Het veld in de kolom Rekeningnummer krijgt een groene achtergrondkleur als deze de focus krijgt en dan is deze te wijzigen. Als het veld niet groene kleurt, dan betekent het dat het rekeningnummer nog in de saldibalansen gebruikt wordt en mag het niet aangepast worden. Wordt het rekeningnummer alleen in de koppeling gebruikt, dan kan dit wel aangepast worden. Als er in het veld in de kolom Gekoppeld dubbelgeklikt wordt, dan komt er een pop-up naar voren met een keuzelijst waarin een subcode geselecteerd kan worden.

Als men van regel verandert, wordt rechts de gekoppelde subcode getoond, zodat altijd de beschrijving van de koppeling zichtbaar is. Als er in de rechterlijst een subcode wordt geselecteerd dan wordt er in de linkerlijst een vinkje gezet achter alle grootboekrekeningen die aan deze subcode gekoppeld zijn. Dit geldt ook voor de hogere niveaus in het brugschema en zo ziet de gebruiker ook alle rekeningnummers waaraan de volledige groep is gekoppeld. Dubbelklikt de gebruiker op een regel in de rechterlijst en die subcode ligt niet op groepsniveau, dan wordt de subcode gekoppeld aan de in de linkerlijst geselecteerde grootboekrekening. Versleept men een regel uit de rechterlijst naar een grootboekrekening in de linkerlijst, dan wordt de grootboekrekening ook gekoppeld aan de versleepte subcode.

Als er een saldibalans ingelezen wordt, kan het zijn dat de omschrijving, die geïmporteerd is anders is dan de omschrijving die in BalanceBase is opgeslagen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de gebruiker van BalanceBase de omschrijving middels dit venster heeft aangepast en de klant dat niet gedaan heeft. Het kan ook voorkomen dat de klant de omschrijving heeft aangepast in de boekhouding en dat niet heeft doorgegeven. Indien de omschrijving verschilt, wordt dat aangegeven door een rood uitroepteken uiterst rechts in de linkerlijst. Om de geïmporteerde omschrijving te zien, kan de gebruiker de rechterlijst verkleinen door of de balk tussen de rechter/ en linkerlijst te verschuiven naar rechts of door op de pijl te klikken net boven de linkerlijst aan de rechterkant. Vervolgens ziet het scherm eruit zoals in de figuur. Door nu te dubbelklikken op de geïmporteerde omschrijving, wordt deze overgenomen in BalanceBase. Om de rechterlijst weer zichtbaar te maken kan er wederom op de pijl boven de lijst met rekeningnummers geklikt worden, of de balk die nu helemaalrechts staat, kan versleept worden.

Δ Top

Opstart mogelijkheden

Het programma moet opgestart worden met de volgende parameters:

Parameter

verkort

 

Betekenis

-company

-c

De relatie id van de klant

Een identificatie die de klant uniek in de database identificeerd.

-language

-l

Taal

Optioneel standaard NL

-userid

-u

Gebruikersid

De systeem login

Δ Top

Menuopties

Als in de lijst met alle grootboekrekeningen op de rechtermuisknop geklikt wordt, verschijnt het volgende menu:


Nieuwe grootboekrekening

Er wordt een lege regel boven in de lijst met grootboekrekeningen ingevoegd. Hierna kan de gebruiker de gegevens invoeren.


Verwijder grootboekrekening

De grootboekrekening wordt verwijderd. Er wordt echter een melding gegeven als de rekening nog gebruikt wordt.


Δ Top

Sneltoetsen

De belangrijkste en meest gebruikte functies zijn middels sneltoetsen bereikbaar. Hier volgt een lijst met deze toetsen en welke functie zij opstarten:

Control + S

Opslaan (Save)

Alleen beschikbaar als saldo op 0 staat en een naam aan de post is ingevoerd.

Alt + S

Opslaan en sluiten

Alleen beschikbaar als saldo op 0 staat en een naam aan de post is ingevoerd.

Alt + F4

Sluiten

Altijd actief. Als er wijzigingen waren aangebracht dan wordt er gevraagd om deze als nog op te slaan.

F5

Herstellen (Reset)

Altijd actief. De waarden worden opnieuw uit de gegevensbank opgehaald en op het scherm getoond. Eventuele aanpassingen worden ongedaan gemaakt.

Control + N

Nieuwe grootboekrekening

Altijd actief. Hiermee kan er een nieuwe grootboekrekening aan het rekeningschema van de klant worden toegevoegd.

Delete

Verwijder regel

Verwijder deze regel uit de journaalpost.

Control + Delete

Verwijder post

Verwijder de volledige journaalpost / herrubricering uit de gegevensbank.

F1

Help

De handleiding.

Pijl omlaag

Volgende regel

Ga naar het invoerveld in de volgende regel.

Pijl omhoog

Vorige regel

Ga naar het invoerveld in de vorige regel.

Pagina omlaag

Ga 20 regels omlaag

Ga naar het invoerveld in de regel die zich 20 regels naar beneden bevindt.

Pagina omhoog

Ga 20 regels omhoog

Ga naar het invoerveld in de regel die zich 20 regels naar boven bevindt.

Enter/Return

Volgende regel

Ga naar het invoerveld in de volgende regel.

Alt Enter/Return

Selecteer

Selecteer een grootboekrekening om in de post op te nemen. Dit kan ook door te dubbelklikken in de lijst met rekeningen.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small