Afdrukken

BalanceBase: Journaalposten

Opstarten
Versie en Logon

Introductie

Invoerscherm

Opstart mogelijkheden

Menuopties

Sneltoetsen


Opstarten

Het PMFlame venster ‘BalanceBase Journaalpost’ of ‘BalanceBase Herrubricering’ wordt vanuit PM-BalanceBase opgestart (via de knop: ‘Journaalpost/Herubricering). Bij het openen zal het venster de aanmeldingseigenschappen van PM-BalanceBase overnemen en op basis hiervan een eigen connectie met de database tot stand brengen. Vanuit BalanceBase wordt ook meegegeven op welke klant, welke periode en welke journaalpost de invoer betrekking heeft. Alle gegevens betreffende die periode voor die klant en journaalpost/herrubricering worden dan op het scherm getoond.

Δ Top

Versie en Logon

Linksboven in de glazen werkbalk ziet u een knopje met daarin het PM-logo. Indien u daarop klikt opent zich het systeemvenstertje. U kunt hier lezen van welke versie u thans gebruik maakt.

Δ Top

Introductie

BalanceBase journaalposten/herrubriceringen is een applicatie die de gebruikers van PM- BalanceBase in staat stelt om journaalposten of herrubriceringen aan te brengen op proef- en saldibalansen om deze alsnog te kunnen aanpassen. De ingevoerde correcties kunnen, als deze gekoppeld zijn met de brugcodes van PM-Report, worden ingelezen in de rapportgenerator PM-Report. De journaalpost/herrubricering wordt in dit document verder als post benoemd.

Δ Top

Invoerscherm

In het invoerscherm wordt een lege lijst getoond, tenzij er een bestaande post aangepast moet worden. Ook als het programma met een sjabloon of een leadsheet wordt opgestart, zal het scherm niet leeg zijn. Het enige invoerveld is “Bedrag”. Onder de invoerlijst staat het saldo vermeld. Hierin wordt weergegeven wat het huidige saldo is van de ingevoerde bedragen. Als het saldo niet op 0 staat, kan er niet opgeslagen worden. Wilt u tussendoor toch opslaan, dan dient u het tegenovergestelde saldobedrag op een wacht- of tussenrekening te boeken. Als het saldo op 0 staat en de post heeft een naam of code gekregen, dan worden de “Opslaan” en “Opslaan & Sluiten” knoppen actief en kunnen de ingevoerde gegevens opgeslagen worden. Als het een aanpassing op een bestaande post betreft, dan zullen de bedragen gevuld zijn. In alle andere gevallen zullen de bedragen op 0 staan.

Het selectie- en onderhoudspaneel aan de linkerkant wordt getoond als er geen sjabloon, geen leadsheet en geen bestaande post bekend zijn bij het opstarten. Dit paneel kan men verbergen of tonen door op de verticale smalle knop te klikken die links verticaal langs de lijst ligt en rechts van het selectie- en onderhoudspaneel. In dit paneel kan men sjablonen selecteren op basis waarvan een post gemaakt moet worden, of een leadsheet op welke basis dan de post gemaakt wordt. Ook kunnen hier algemene sjablonen of klantspecifieke sjablonen aangemaakt, gewijzigd of verwijderd worden. Een klantspecifiek sjabloon geldt alleen voor de geselecteerde klant en bewaart de betreffende grootboekrekeningen. Een algemeen sjabloon kan voor alle klanten gebruikt worden en is gebaseerd op de subcodes uit het brugschema, omdat die voor alle klanten gelijk zijn en de grootboekrekeningen niet.

Δ Top

Opstart mogelijkheden

Het programma kan op verschillende manieren opgestart worden. De manier van opstarten  hangt af van welke situatie het aanroepende programma wenst. Hier volgen de mogelijkheden:

Parameter

Verkort

 

Betekenis

-Identifier

-I

Code van de journaalpost

Identificatie. De code waaronder de journaalpost is opgeslagen, het scherm komt op met de volledige post in beeld.

-journaalpost

-j

 

Het betreft een journaalpost.

-herrubricering

-h

 

Het betreft een herrubricering.

-template

-t

Naam template

Sjabloon. Het scherm stelt op basis van een eerder opgeslagen sjabloon een post voor.

-leadsheet

-s

Naam leadsheet

De naam van de leadsheet dat als basis dient waarop een post voorgesteld wordt.

-rubriekenschema

-m

Naam rubrieklschema

De naam van het rubriekenschema waarin de leadsheet zich bevindt Als deze niet is meegegeven wordt het standaard sjabloon uit de BalanceBase instellingen gehaald.

-grootboekrekening

-g

Grootboekrekeningnr.

Het grootboekrekeningnummer op basis waarvan een post voorgesteld wordt. Het rekeningnummer wordt opgezocht in de brugstaat van de klant, dan wordt de leadsheet erbij gehaald en wordt er een voorstel gedaan.

Daarnaast zijn er nog andere parameters die sturing aan het programma geven en niet overgeslagen kunnen worden. Dit zijn:

Parameter

Verkort

 

Betekenis

-company

-c

De relatie id van de klant

Een identificatie die de klant uniek in de database identificeerd.

-year

-y

Jaar

Het jaar waar de post betrekking op heeft.

-period

-p

periode

De periode in het jaar waar de journaalpost betrekking op heeft.

Dan zijn er nog een aantal parameters die een standaard waarde hebben en meegegeven hoeven te worden. Deze parameters zijn:

Parameter

Verkort

 

Standaard waarde

-language

-l

Taal

NL

-rbe

-r

Real, Budget, Estimated

R

-userid

-u

gebruikersid

de systeem login

Δ Top

Menuopties

Als in de lijst met alle grootboekrekeningen op de rechtermuisknop geklikt wordt, verschijnt het volgende menu:

 

Selecteer een grootboekrekening

Door deze optie te kiezen of door te dubbelklikken in de lijst kan men een bestaande rekening aan de post toevoegen. Daartoe wordt er de hiernaast afgebeelde pop-up getoond. De geselecteerde rekening wordt in de post getoond en men kan hem invullen.

 

 

Verwijder deze rekening

De rekening wordt alleen uit de post verwijderd. Hij blijft echter beschikbaar in het rekeningschema van de klant.

 

Nieuwe grootboekrekening

Als blijkt dat het reeds bestaande rekeningschema niet volstaat en er mist een grootboekrekening dan kunt u via dit menu de rekening toevoegen. Dit voorkomt dat u eerst naar het scherm rekeningschema van de klant moet om daar de missende grootboekrekening toe te voegen.

 

Wijzigen Grootboekrekeningomschrijving

Het kan voorkomen dat de omschrijving van een grootboekrekening niet goed is of gewijzigd is. Met deze optie kan het onmiddellijk aangepast worden zonder eerst het scherm voor de rekeningschema’s te moeten openen.

 

Koppel aan brugstaat

Met deze optie kan een grootboekrekening aan de brugstaat gekoppeld of ontkoppeld worden.

De hierboven beschreven drie opties maken gebruik van het volgende popupscherm:

 

Koppel deze subcode aan een grootboekrekening

Door deze optie te kiezen of door te dubbelklikken in de lijst kan men een bestaande rekening aan de post toevoegen. Daartoe wordt er de hiernaast afgebeelde pop-up getoond. Hiermee koppelt u de geselecteerde grootboekrekening aan een subcode.

 

Δ Top

Sneltoetsen

De belangrijkste en meest gebruikte functies zijn middels sneltoetsen bereikbaar. Hier volgt een lijst met deze toetsen en welke functie zij opstarten:

Control + S

Opslaan (Save)

Alleen beschikbaar als saldo op 0 staat en een naam aan de post is ingevoerd.

Alt + S

Opslaan en sluiten

Alleen beschikbaar als saldo op 0 staat en een naam aan de post is ingevoerd.

Alt + F4

Sluiten

Altijd actief. Als er wijzigingen waren aangebracht dan wordt er gevraagd om deze alsnog op te slaan.

Control + R

Herstellen (Reset)

Altijd actief. De waarden worden opnieuw uit de gegevensbank opgehaald en op het scherm getoond. Eventuele aanpassingen worden ongedaan gemaakt.

Control + N

Nieuwe grootboekrekening

Altijd actief. Hiermee kan er een nieuwe grootboekrekening aan het rekeningschema van de klant worden toegevoegd.

Control + W

Grootboekrekening wijzigen

Altijd actief. Hiermee kan de omschrijving van een bestaande grootboekrekening aangepast worden.

Control + F

Koppel subcode

Koppel subcode aan een bestaand rekeningnummer uit het rekeningschema van deze klant.

Control + L

Koppelen (Link)

Een grootboekrekening aan een subcode koppelen, of, als de koppeling al bestaat, wijzigen of ontkoppelen.

Delete

Verwijder regel

Verwijder deze regel uit de journaalpost.

Control + Delete

Verwijder post

Verwijder de volledige journaalpost / herrubricering uit de gegevensbank.

F1

Help

De online handleiding wordt geopend.

Pijl omlaag

Volgende regel

Ga naar het invoerveld in de volgende regel.

Pijl omhoog

Vorige regel

Ga naar het invoerveld in de vorige regel.

Pagina omlaag

Ga 20 regels omlaag

Ga naar het invoerveld in de regel die zich 20 regels naar beneden bevindt.

Pagina omhoog

Ga 20 regels omhoog

Ga naar het invoerveld in de regel die zich 20 regels naar boven bevindt.

Enter/Return

Volgende regel

Ga naar het invoerveld in de volgende regel.

Alt Enter/Return

Selecteer

Selecteer een grootboekrekening om in de post op te nemen. Dit kan ook door te dubbelklikken in de lijst met rekeningen.

Alt + F

Open selectie / onderhoud

Opent het selectie en onderhoudspaneel.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small