Handleiding PM-Software

Afdrukken

What's new 10.02

Introductie PM-Report en PM-Record versie 10.02
Hoofdlijnen wijzigingen versie 10.02
Vernieuwde systematiek beheer Grondslagen/Toelichtingen
Nieuwe samenstellingsverklaring (standaard 4410H)
Nieuwe tekst bevestiging bij de jaarrekening
Verfijning systematiek continuïteitsveronderstelling in verklaringen
Release van export fiscaal verslagjaar 2015
Release van SBR-publicatiestukken verslagjaar 2015 (NT2016)
Verbeterde vermelding ingehouden deel van de winst op publicatiebalans
Nieuwe versie PM-SBR Manager (NT2016)

Introductie PM-Report en PM-Record versie 10.02

Met de introductie van versie 10.02 van PM-Report en PM-Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware met betrekking tot het beheer van grondslagen en toelichtingen verder met een nieuwe techniek (.NET) en compleet vernieuwde systematiek via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM-Record CRM.

Het belang van deze verbetering behoeft eigenlijk geen nadere onderbouwing of benadrukking. De jaarrekening wordt opgesteld ten behoeve van belanghebbenden, de zogenaamde “stakeholders”, als aandeelhouders, bestuurders, investeerders, beleggers, uitvragende partijen, banken, crediteuren, werknemers en zogenaamde “creditrating-bureaus” en deze dienen op adequate wijze geïnformeerd te worden omtrent de (financiële en fiscale) positie van de gerapporteerde vennootschap/rechtspersoon.

De rapportage en opgenomen bedrijfsspecifieke toelichting(en) moet de belanghebbende tenslotte kwalitatief informeren en naast het zogenaamde “professional judgement” van de gebruiker/samensteller zal de software (rapportgenerator) hierin een bepalende rol spelen.

afbeelding1 01 introductie 02

Met de introductie van de gememoreerde versie 10.02 (van PM-Report én PM-Record) appelleert de rapportagesoftware van Pro Management weer meer aan de behoefte aan kwalitatieve informatievoorziening in de jaarrekening en efficiency van de rapportgenerator. Onderstaand treft u een uitleg omtrent de doorgevoerde verbeteringen en wijzigingen.

 

Hoofdlijnen wijzigingen versie 10.02

  • Vernieuwde systematiek beheer Grondslagen/Toelichtingen
  • Nieuwe samenstellingsverklaring (standaard 4410H)
  • Nieuwe tekst bevestiging bij de jaarrekening
  • Verfijning systematiek continuïteitsveronderstelling in verklaringen
  • Release van export fiscaal verslagjaar 2015
  • Release van SBR-publicatiestukken verslagjaar 2015 (NT2016)
  • Verbeterde vermelding ingehouden deel van de winst op publicatiebalans
  • Nieuwe versie PM-SBR Manager (NT2016)

 

Vernieuwde systematiek beheer Grondslagen/Toelichtingen

De vernieuwde systematiek behelst navolgende wijzigingen:

  • Samenvoeging van Grondslagen en Toelichtingen in 1 (tab)blad in de PM-Record klantkaart
  • Verbeterde look and feel door gebruik van .NET techniek

Note (conversie bij update)

Met betrekking tot de overgang naar de nieuwe systematiek van beheer grondslagen geldt dat er automatisch een conversie tot stand gebracht wordt tijdens de update naar de nieuwe versie. Dit is een redelijk zwaar proces waarin uw huidige opgenomen grondslagen “getransporteerd” worden naar het nieuwe scherm, u dient derhalve rekening te houden met wat doorlooptijd van deze conversie.
Door deze conversie behoudt u uw huidige grondslagen en instellingen met betrekking tot de presentatie van klantspecifieke grondslagen in de rapportage voor uw klant.

Beheer grondslagen in PM-Record

Voor wat betreft het beheer van standaard- en afwijkende grondslagen zijn ook wijzigingen doorgevoerd, de uitleg hiervoor zal u separaat beschikbaar gesteld worden.

Samenvoeging van Grondslagen en Toelichtingen in 1 (tab)blad in de PM-Record klantkaart

Met de release van versie 10 is al een begin gemaakt met het samenvoegen van alle klantspecifieke tekstuele toelichtingen in 1 scherm en we hebben in de nieuwe versie een verdere (en grote) stap voorwaarts gemaakt met het samenvoegen van de (commerciële en fiscale) grondslagen met de (tekstuele)toelichtingen.

03 uitbreiding 03

 

In versie 10.02 is uiteraard de functie waarde is grondslag in PM-Report in stand gehouden!
Getoond wordt nu echter ook of er sprake is (in Balance Base) van een waarde middels een (Balance Base)symbool in het veld van de grondslag, daarnaast wordt in het blad gesignaleerd of er wel een tekst van de grondslag aanwezig is of niet.
Zogenaamde Algemene grondslagen worden NIET voorzien van omdat aan betreffende grondslag geen waarde (grootboekrekening) toegekend kan worden.
In het deel grondslagen wordt ook onderscheid gemaakt tussen de standaardgrondslagen (is grijs getint) en afwijkende grondslagen (wit) die opgenomen zullen worden in de rapportage.

03 uitbreiding 03

De samenvoeging van de grondslagen met toelichtingen wordt ook doorgevoerd in de zogenaamde subschermen wanneer men “downdrillt” op een veld (grondslag of toelichting). In betreffend subscherm worden alle elementen gepresenteerd die een verbinding met elkaar vormen (grondslagen, toelichtingen, grootboekrekeningen via Balance Base).

Voorbeeld Overige reserves:

03 uitbreiding 03

In betreffend subscherm wordt in 1 oogopslag getoond welke grondslag gebruikt wordt (standaard of afwijkend), welke klantspecifieke (tekstuele)toelichting waar opgenomen wordt (PM-Report en/of SBR KvK en/of SBR Banken).

Verbeterde look and feel door gebruik van .NET techniek

Gebruik van vermelde techniek realiseert uniformiteit in de schermen van PM-Record en wij beschouwen dit als een welkome verbetering, software dient tenslotte ook uit te nodigen tot (prettig) gebruik. Praktisch leidt de .NET techniek ook tot verbeteringen omdat de connectie tot de tabellen van de database van PM-Record niet langer handmatig geactiveerd (na bijvoorbeeld een update) hoeft te worden maar te allen tijde intact blijft.

Nieuwe samenstellingsverklaring (standaard 4410H)

De nieuwe tekst van de Samenstellingsverklaring (standaard 4410H) is opgenomen in versie 10.02 van PM-Report en wordt nu gericht aan het bestuur van de vennootschap (aanhef is afhankelijk van rechtsvorm):

03 uitbreiding 03

 

Nieuwe tekst bevestiging bij de jaarrekening

Er zijn nieuwe teksten opgenomen in de bevestiging bij de jaarrekening, het betreft in dit geval een uitgangspunt voor de tekst en de definitieve opmaak van betreffend blad dient wellicht (jaarlijks) specifiek gemaakt te worden.
Hierop wordt u in PM-Report gewezen middels navolgende “messagebox”:

03 uitbreiding 03

03 uitbreiding 03

Verfijning systematiek continuïteitsveronderstelling in verklaringen

De (slot) tekst van de samenstellings-, beoordelings- en controleverklaring is aangepast en anticipeert op “bepaalde omstandigheden” in de balans met haar verwijzing naar toelichtingen, ook wordt de rijhoogte automatisch aangepast op de content van de cel nadat het rapport opnieuw gegenereerd is.

Wanneer er gerede twijfel/onzekerheid bestaat omtrent de continuïteit van de entiteit dient hiervoor een vinkje geactiveerd (dit vinkje activeert ook de opname van een tekst in het blad Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving onder de noemer Informatie met betrekking tot de continuïteit) te worden in de PM-Record klantkaart van de entiteit in het blad Vaste gegevens van de PM-Report gegevens:

03 uitbreiding 03

 

Release van export fiscaal verslagjaar 2015

De mogelijkheid tot export naar de fiscale pakketten is opgenomen in de nieuwe versie. De export naar Prim@ccount en Sdu Belastingoffice is niet langer beschikbaar als gevolg van het feit dat beide pakketten niet langer beschikbaar zijn.

Release van SBR-publicatiestukken verslagjaar 2015 (NT2016)

Vanaf versie 10.02 kunt u de publicatiebalans 2015 deponeren in SBR-formaat.

Let Op! Het is alleen mogelijk met versie 10.02 van PM-Report te deponeren voor verslagjaar 2015 omdat deze versie aansluit op de nieuwe taxonomie (NT2016) Wanneer u gebruikmaakt van onze SBR-software dient u voor deponeringen over verslagjaar 2015 zowel de nieuwe versie van PM-Report (10.02) als de nieuwe versie van de PM-SBR Manager in gebruik te nemen/hebben!

Verbeterde vermelding ingehouden deel van de winst op publicatiebalans

Wij hebben de zinsnede met betrekking tot het ingehouden deel van de winst aangepast waarmee de toelichting op de (publicatie)balans zich beperkt tot de toevoeging aan de (winst)reserve van het aangegeven deel van de winst:

03 uitbreiding 03

Nieuwe versie PM-SBR Manager (NT2016)

Er is een nieuwe versie van de PM-SBR Manager beschikbaar!
In deze nieuwe versie is met name de presentatie(snelheid) van het tonen van de status van een bericht sterk verbeterd! Zoals reeds gemeld onder de noemer Release van SBR-publicatiestukken verslagjaar 2015 (NT2016) dient de nieuwe versie van de PM-SBR Manager ingebruik genomen te worden om aansluiting te vinden tot de nieuwe taxonomie (NT2016).

Voor het verslagjaar 2015 moet u gebruik maken van de nieuwe versies van PM-Report en PM-Record in verband met aansluiting op de nieuwe taxonomie!

Gebruik van de versies 10.02 van PM-Record en PM-Report bevelen wij ten zeerste aanomdat de wijzigingen en uitbreidingen betekenisvol bijdragen aan de efficiency tijdenshet opstellen en verzenden van rapportages en de informatievoorziening in dejaarrekening aan stakeholders en daarmee de waarde van uw inspanningenonderschrijven voor wat betreft het opstellen van de rapportage voor uw klant.

03 uitbreiding 03

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small