Afdrukken

Wat is nieuw in PM-Record

Een waarschuwing vooraf: elke nieuwe versie is veelomvattend. Gaat u dus niet zonder meer downloaden, maar verwittig uzelf eerst wat de werkimpact zal zijn op uw kantoor en uw medewerkers. Mogelijk wilt u een wat rustiger periode afwachten, of u geeft de voorkeur aan een opleiding of cursus vooraf.

Algemeen
Nieuw in PM-Record (Flame versie 08.07.04 e.v.)
PM Flame: Audit Plan (08.07)
PM Flame: Balance Base (08.07)
PM Flame: Digitaal Dossier (08.07)
PM Flame: Facturering - Losse facturen (08.08)
PM Flame: Personeelskaart (08.07)
PM Flame: Planning & Urenregistratie (08.07)
PM Flame: SBR Kredietrapportage (08.07)
PM Flame: Transactiepoort Viewer (08.07)
PM Flame: Voortgang (08.07)

Algemeen

PMFlame modules die in PM-Record® versie 8 zijn opgenomen:

 • Audit Plan
 • BalanceBase
 • Bestandsregistraties
 • Planning & Urenregistratie
 • Dagregistratie uren 
 • PM DossierManager
 • Digitaal dossier
 • Facturering: export facturen
 • Facturering: Losse facturen
 • Personeel
 • PM Scan & Organize
 • SpecOps
 • Systeeminformatie
 • SBR
 • Voortgang

Extra aandacht verdienen de Flame-handleidingen; deze zijn via de ‘Help’-knop in elk venster online aan te roepen. Leest u altijd de handleidingen door, zeker als de betreffende module nieuw is!

Δ Top

 

PM-Record (Flame versie 08.07)

 Als gevolg van de introductie van nieuwe SBR modules is in het hoofdscherm van PM-Record een speciale menu-optie ‘SBR/XBRL’ opgenomen. Alle SBR gerelateerde modules kunnen vanuit dit menu worden opgestart. Derhalve is ook de module XBRL registraties verplaatst van menu ‘Relaties’ naar menu ‘SBR/XBRL.

De knop ‘Bestandsregistraties’ in het PM-Record hoofdscherm is verplaatst naar het menu ‘Bestands- en postregistraties’.

De knop 'Dagregistraties uren' is verwijderd uit het hoofdscherm; u kunt de dagregistratie voortaan opstarten via het betreffende menu in de module 'Planning & urenregistratie'.

 Het menu-item ‘Beheer – Balance Base’ in PM-Record is verdwenen; de beheerfunctie voor Balance Base is opgenomen in de gloednieuwe PM Flame Balance Base module.


Δ Top

PM Flame: Audit Plan

 In overleg met gebruikersgroepen is de module Audit Plan ingrijpend doorontwikkeld. Met name op het gebied van verantwoordelijkheid (uitvoerder, controleur, afwikkelaar, accountant) is een zeer strenge scheiding aangebracht. Dit betekent, dat gebruikers - op basis van de hen toegewezen verantwoordelijkheidsstatus - al dan niet toegang hebben tot gegevens in de werkprogramma’s. Verantwoordelijkheden kunnen zowel worden toegekend op werkprogrammaniveau als op individueel instructieniveau. Verder is veel aandacht besteed aan het overzichtelijk maken van de voortgang van uw werkprogramma’s (Audit Plan selectievenster).

 Let op: indien u reeds intensief met Audit Plan werkt, kan de overgang naar de nieuwe module voor verrassingen zorgen, omdat bestaande verantwoordelijken mogelijk geen toegang meer hebben tot bepaalde gegevens! Neemt u – voordat u gaat updaten - éérst de handleidingen door om een indruk te krijgen. De PM Helpdesk kan u evt. helpen met de conversie van gegevens; indien u twijfelt, neemt u dan contact op.

Δ Top

PM Flame: Balance Base

Balance Base is compleet herschreven in de PM Flame-omgeving. De extra functionaliteiten zijn legio (lees de handleidingen aldaar). In verband met de aard en omvang van de wijzigingen kunt u in de klantenkaart voorlopig kiezen of u de ‘oude’ of de nieuwe Balance Base applicatie opstart; zo bepaalt u zelf wanneer uw kantoor aan de nieuwe omgeving kan wennen.

 Δ Top

PM Flame: Digitaal dossier

In het digitaal dossier vindt u onder het menu ‘Beheer en onderhoud’ de optie ‘Onderhoud dit dossier: dubbele bestandsregistraties’. Met deze optie kunt u bestanden, die per ongeluk twee- of meermalen in hetzelfde dossier en op dezelfde locatie zijn geregistreerd, terugbrengen naar 1 unieke registratie.

Vanaf versie 08.07.04: bepaal zelf of u in uw dossiers alleen geregistreerde, of ook alle ongeregistreerde bestanden wilt zien. In het eerste geval zal het relatiedossier veel sneller inladen. Deze optie is vooral interessant voor klanten met omvangrijke dossiers.

Δ Top

PM Flame: Facturering - losse facturen

De module Facturering is uitgebreid met een Flame versie t.b.v. het genereren van losse (credit) facturen. U kunt thans naar eigen believen conceptfacturen genereren en middels diverse groepsopties beheren. Elk concept kan worden bewerkt, verwijderd of definitief gemaakt. Extra functionaliteit: u mag zelf de regelvolgorde voor elke factuur bepalen. Experimenteert u zelf.

Δ Top

PM Flame: Personeelskaart

Op veler verzoek zijn de raadpleegrechten in de personeelskaart verzwaard: ‘gewone’ gebruikers, dus gebruikers zonder beheerdersrechten, hebben geen toegang meer tot de kaarten van collega’s.

Nieuw is de overzetting van verlofrechten, -aanvragen en -beoordelingen naar de Flame Personeelskaart. Zowel aangevraagde, geplande als gerealiseerde uren zijn direct zichtbaar in kalenders.

Δ Top

PM Flame: Planning & Urenregistratie

 

 Het onderdeel planning uit PM Record Classic is overgezet naar Flame en geïntegreerd met de urenregistraties (productie). Dit betekent, dat u planning en productie per week in één enkel venster terug kunt vinden en in real time met elkaar kunt vergelijken.

Onderdeel van de nieuwe module vormen de overzichten, die u middels het menu kunt aanroepen: overzichten planning, overzichten urenregistraties en overzichten onderhanden werk. Al deze vensters bieden u de mogelijkheid om uitgebreide selecties te maken en deze weer te geven in diverse – uitklapbare - rapporttypen en grafieken. Uiteraard kunt u al uw rapportages rechtstreeks exporteren naar MS Word, MS Excel of PDF.

Δ Top

PM Flame: SBR Kredietrapportage

De module SBR Kredietrapportage kan worden gebruikt voor de periodieke financiële informatie die u als intermediair namens uw klanten indient, of voor de aanvragen van een nieuw krediet voor één van uw klanten. Neemt u contact op met de afdeling verkoop voor meer informatie over deze unieke module.

Δ Top

PM Flame: PM Transactiepoort Viewer

Met de module PM-Transactiepoort Viewer kunt u de statussen van uw SBR aanleveringen volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kredietrapportages aan banken, maar ook voor jaarrekeningen die u vanuit PM-Report heeft verzonden naar de Kamer van Koophandel. Voorheen heette deze module PM-TransactiePoortManager.

Δ Top

PM Flame: Voortgang

Indien een werkzaamheid in de categorie ‘Audit Plan’ valt kunt u alleen uitvoerders voor de voortgangswerkzaamheid kiezen die ook als uitvoerder van het werkprogramma voor die klant (voor dat jaar) zijn aangewezen! De verantwoordelijk uitvoerder voor het Audit Plan van een klant wordt aangewezen in de Flame module Audit Plan onder het menu ‘Klantenbeheer Audit Plan’. Zorgt u er dus voor, dat die aanwijzing heeft plaatsgevonden vóór u de voortgangswerkzaamheid aanmaakt.

De aantekeningen in de voortgang zijn ietwat geformaliseerd: indien u tekst wilt toevoegen zullen automatisch uw inlognaam en de datum en tijd worden genoteerd. In een speciaal tabblad kunt u werkzaamheden zoeken op basis van tekstfragmenten uit de aantekeningen.

Een aantal overzichten is overgezet naar MS Reportviewer, de aantekeningen zijn hierin opgenomen.

 Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small