Afdrukken

Wat is nieuw in PM-Record versie 08.06?


Algemeen
MS Office XP (2002) en SQL server 2000
Mededeling voor gebruikers van Exact Globe
Mededeling voor gebruikers van Windows 7
MS ReportViewer
PM-DocMaker
PM-Record Classic: Aanmelden in DigiRecord
PM-Record: Concept afspraakfacturen
PM-Record: Extra factuurbijlage
PM-Record: Klantenoverzichten
PM-Record Flame: Menu klantenkaart
PM-Record: nieuwe klant aanmaken
PM-Record: notities
PM-Record: PM-Reportgegevens
PM-Record: Relaties opvoeren, deactiveren of reactiveren
PM Flame: Algemeen
PM Flame: Aanmeldingen XBRL
PM Flame: Audit Plan
PM Flame: Bestandsregistraties
PM Flame: Dagregistratie uren
PM Flame: Dossierbeheer
PM Flame: Export facturen
PM Flame: Onderhoud relatiedossiers
PM Flame: Personeelskaart
PM Flame: Personeelsoverzichten
PM Flame: Relatiedossiers
PM Flame: SpecOps
PM Flame: Urenregistratie
PM Flame: Overzichten productie
PM Flame: Voortgangscontrole
PM Flame: Voortgangsoverzichten
PM Flame: Weken blokkeren

Algemeen

PMFlame modulevensters die in PM-Record® versie 08.06 zijn opgenomen:

 • Aanmeldingen XBRL
 • Aantekeningenoverzicht Audit Plan
 • Audit Plan
 • Beheer BalanceBase
 • Beheer personeelsverantwoordelijkheden
 • Bestandsregistraties
 • Dagregistratie uren
 • PM DossierManager (los verkrijgbaar)
 • Dossierbeheer
 • Facturering: export facturen
 • Klantenbeheer Audit Plan
 • Onderhoud relatiedossiers
 • Overzichten productie
 • Personeelskaarten
 • Personeelsoverzichten
 • PM Scan & Organize (los verkrijgbaar)
 • Relatiedossiers
 • Rubriekenbeheer en werkprogrammasjablonen
 • SpecOps
 • Systeeminformatie
 • Telefoonlijst
 • Urenregistratie
 • Voortgangsbeheer
 • Voortgangscontrole
 • Voortgangsoverzichten
 • Weken Blokkeren

Extra aandacht verdienen de Flame-handleidingen; deze zijn via de ‘Help’-knop in elk venster online aan te roepen. Leest u altijd de handleidingen door, zeker als de betreffende module nieuw is!

 

Δ Top

MS Office XP (2002) en SQL server 2000

Vanaf deze versie van PM Record zal geen ondersteuning meer worden verleend aan installaties die gebruik maken van MS Office XP en SQL Server 2000. Versie 08.06 Classic wordt derhalve niet meer gepubliceerd voor MS Access 2002. Indien u niet wenst te investeren in een volledige versie van SQL Server 2008 kunt u gratis overschakelen van SQL Server 2000 naar SQL Server 2008 Express Edition. Neem voor advies contact op met de PM Helpdesk.

 

Δ Top

Mededeling voor gebruikers van Exact Globe

Microsoft heeft de ondersteuning van Visual Basic 6 gestaakt. Om de hierdoor ontstane problemen op te lossen installeren diverse softwareleveranciers (o.a. Exact Globe) de laatste tijd ieder voor zich afwijkende versies van Microsoft VB-bibliotheken op gebruikerscomputers. Sommige installaties zorgen er helaas voor, dat de aanroep van de treeview-control (= de dossierviewer) in het relatiedossier van PM-Record Classic tot fouten leidt. Resultaat: de gegevens kunnen niet meer worden getoond.

Gebruikers die hier last van hebben worden daarom geadviseerd nú over te schakelen van PM Record Classic op PM Flame: de nieuwe dossiermodule maakt gebruik van de nieuwste technieken en heeft geen last van bovenvermelde problemen.

Uiteraard dient u wel over de juiste hardware te beschikken (Waarschuwing: leest u, voordat u overstapt naar PM Flame, éérst de algemene informatie!). Wilt of kunt u niet overschakelen naar Flame, neemt u dan contact op met de PM-Helpdesk.

 

Δ Top

Mededeling voor gebruikers van Windows 7

Het nieuwe Windows 7 kent zowel een 32- als 64-bits versie en hanteert afwijkende regels voor het aanroepen van systeem- en registerinformatie. Op diverse plekken zijn reeds aanpassingen in de software aangebracht, maar wellicht komt u toch nog iets ‘vreemds’ tegen. Uw meldingen dienaangaande worden ten zeerste op prijs gesteld!

Waarschuwing: indien u van plan bent een nieuwe versie van MS Office aan te schaffen (2010), installeer dan niet per ongeluk de 64-bits versie; dit kan problemen opleveren in de samenwerking met allerlei ‘gewone’ 32-bits applicaties (dus ook PM software).

 

Δ Top

MS ReportViewer

PM Flame modules zullen in toenemende mate gebruik maken van Microsoft Reportviewer 2010; dit is een rapportgenerator met een eigen, separate installatie op uw locale pc. Vanaf versie 08.06 zijn de modules Audit Plan, Voortgang en Uren de eersten die hiervan gebruik maken. MS ReportViewer wordt automatisch bij u gedownload en geïnstalleerd tijdens het updaten.

 Δ Top

PM-DocMaker

PM-DocMaker zal herkennen of u al dan niet met de nieuwe PM Flame Dossiermodule (zie onder) werkt; afhankelijk daarvan wordt bij het genereren van een nieuw relatiedossier de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ (gekoppeld dossierschema) methodiek gebruikt.

Bij het genereren van grotere documentenbatches op naam van dezelfde relatie kon de programmacode soms sneller zijn dan Windows de betreffende documenten wist op te slaan; dit kon tot fouten leiden. Vanaf deze versie zijn extra controles ingebouwd.

Net als in de andere vensters kunt u voortaan ook in het venster ‘Enkelvoudig document’ een preview van de beschikbare sjablonen oproepen.

Op verzoek is een extra veld beschikbaar: ‘Inspectie-kantoor’. De waarde hiervan leidt tot de tekst ‘Kantoor X’ (X is een voorbeeld). U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken in de adressering van een brief; om dubbele waarden te voorkomen dient u in dat geval wel de naam van de betreffende inspectie aan te passen (in PM-Record).

Δ Top

PM-Record Classic: Aanmelden in DigiRecord

De verbindings-URL voor het online aanmelden in DigiRecord is gewijzigd; als gevolg daarvan zal het automatisch aanmelden niet meer werken in de oudere versies van PM-Record Classic (in het venster ‘Dossier’). Schakelt u dus over op versie 08.06.

Δ Top

PM-Record: Concept afspraakfacturen

Hierin wordt nu tevens het betreffende land (indien nodig) getoond, alsmede het factureringsadres aan derden (indien nodig).

Δ Top

PM-Record: Extra factuurbijlage

In het overzichtsvenster facturering vindt u een knop voor een extra rapportbijlage: ‘Factuurspec (boekjaar)’.

Δ Top

PM-Record: Klantenoverzichten

De algemene klantenoverzichten kunt u rechtstreeks naar MS Excel sturen. Tevens kunt u selecties maken op basis van aan de klanten gekoppelde accountants, cliëntbegeleiders, declaranten en/of fiscaal adviseurs.

In het tabblad ‘Mailcodes’ kunt u een overzicht naar Excel sturen van alle aan mailcodes gekoppelde contactpersonen (incl. gekoppelde relatiegegevens, cliëntbegeleiders, financieel adviseurs, etc.).

Δ Top

PM-Record Flame: Menu klantenkaart

Vanwege de introductie van de nieuwe Flame Dossiermodule (zie onder) is het menu-item ‘Formulieren’ uit het ‘oude’ dossiervenster (voorlopig) verplaatst naar de klantenkaart.

Δ Top

PM-Record: nieuwe klant aanmaken

Bij het genereren van een nieuwe klant kunt u voortaan zien welke klantnummers reeds zijn gebruikt: toets een (begin)waarde in het vakje ‘Klantnummer’ en klik vervolgens op het keuzelijstje. De applicatie zal de dichtstbijzijnde waarde opzoeken, zodat u snel kunt zien welke waardes al dan niet beschikbaar zijn.

Δ Top

PM-Record: Notities

Wanneer u notities naar de printer stuurde werden in de resulterende lijst geen afzenders getoond (‘notitie afkomstig van’): deze zijn thans toegevoegd.

Δ Top

PM-Record: PM-Reportgegevens

In de klantenkaart kunt u (onder het menu ‘Opties’ of met de knop ‘PM-Report exportgegevens’) de PM-Reportgegevens van een klant aanvullen of bewerken. Deze functionaliteit is op een aantal fronten uitgebreid en gewijzigd.

De belangrijkste toevoeging betreft de mogelijkheid om de grondslag van het rapport te bepalen bij het onderdeel ‘Vaste gegevens’. U kunt kiezen tussen ‘Commercieel’ of ‘Fiscaal’. In verband met deze optie is in eerste instantie het onderdeel ‘Grondslagen’ uitgebreid. U kunt nu per klant, naast de commerciële grondslagen, ook een set fiscale grondslagen vastleggen. Ook kunt u in de database voor de fiscale grondslagen een standaard set vastleggen, die u bij meerdere klanten kunt gebruiken. In dit kader wordt later ook in PM-Record BalanceBase een mogelijkheid ingebouwd om fiscale mutaties vast te leggen.

Een andere uitbreiding betreft het onderdeel ‘Overige rapportonderdelen 1’, dat is uitgebreid met keuzes voor de samenstellingsverklaring.

Noot: u hebt de laatste versie van PM-Report nodig om deze opties te kunnen gebruiken in de rapportage.

Ook is de werkwijze vanaf deze versie enigszins gewijzigd. Bij alle onderdelen dient u voortaan expliciet te kiezen voor ‘Sluiten’ om een onderdeel te kunnen verlaten. Er is voor deze werkwijze gekozen om te voorkomen dat u per ongeluk een onderdeel verlaat zonder de gewijzigde gegevens op te slaan. Als gevolg van deze wijziging is ook de lay-out op enkele plaatsen gewijzigd, met name bij het aanmaken en importeren van de sjablonen.

Δ Top

PM-Record: Relaties opvoeren, deactiveren of reactiveren

De invoerdatum, deactiveerdatum cq. reactiveerdatum van relaties wordt voortaan vastgelegd (inclusief de gebruikersnaam). Bij de- of reactiveren wordt tevens naar de reden gevraagd. U kunt deze gegevens terugvinden in het venster ‘Beheer – Relaties en contactpersonen’.

Δ Top

PM Flame: Algemeen

Vanaf deze versie zullen zoveel mogelijk beheerfuncties rechtstreeks worden ondergebracht in de respectievelijke Flame modules. Deze worden daarom uit het beheermenu van PM-Record gehaald. Rubriekenbeheer en Klantenbeheer Audit Plan vindt u nu terug in het menu van de module Audit Plan. Voortgangsbeheer vindt u terug onder het menu van de module Voortgang. Beheer verantwoordelijken, afdelingen en functies in de module Personeel. Dossierbeheer en –onderhoud in het menu van het relatiedossier. In komende versies zal deze methodiek verder worden doorgevoerd.

Δ Top

PM Flame: Aanmeldingen XBRL

De aanmeldlijst in MS Excel aan de AusP is aangepast conform de wensen van DigiNotar; deze bevat nu twee kolommen: KvK-nummer en bedrijfsnaam.

Δ Top

PM Flame: Audit Plan

Indien u de module Audit Plan opstart vanuit de klantenkaart zal automatisch het jongste werkprogramma van de betreffende klant worden geselecteerd.

In het werkprogrammavenster zijn extra zoekmogelijkheden naar specifieke instructies ingebouwd.

Het opslaan van bewerkingen in een bestaand werkprogramma is aanzienlijk versneld.

U kunt de afronding van uitvoering, controle of afwikkeling nu ineens doen voor álle instructies uit een leadsheetcode-groep.

Totaal nieuw is de introductie van rapportagemogelijkheden met Microsoft Reportviewer.

Δ Top

PM Flame: Bestandsregistraties

Indien u een bestand importeert/registreert krijgt u voortaan de keuze om het origineel te bewaren cq te verwijderen.

Bij het zoeken naar bestanden op tekstfragment worden de diverse keuzelijstjes niet meer automatisch geleegd.

Emails kunnen voortaan tevens als uitgaande post worden geregistreerd.

Een extra functionaliteit is de mogelijkheid om per batch alle ongeregistreerde bestanden in één of alle dossiers tegelijkertijd te registreren; u vindt een extra tabblad in de module.

Δ Top

PM Flame: Dagregistratie uren

Vanaf deze versie kunt u – naast de daguren – tevens kilometers en verschotten invoeren.

Δ Top

PM Flame: Dossierbeheer

Compleet vernieuwde module, waarin u onbeperkt dossierschema’s kunt aanleggen of importeren en vervolgens aan de diverse relatietypen kunt koppelen. U heeft veel meer overzicht en vrijheid dan in de ‘oude’ situatie. Dossierbeheer is rechtstreeks aanroepbaar vanuit het dossiervenster van elke relatie: open bijv. een willekeurig dossier en kies voor de menu-optie ‘Beheer’.

Δ Top

PM Flame: Export facturen

Toegevoegd is de exportmogelijkheid naar Twinfield.

Δ Top

PM Flame: Onderhoud relatiedossiers

Vanaf Office 2007 heeft Microsoft een aantal programmacode-functionaliteiten in VBA, die betrekking hebben op het zoeken en vinden van mapconfiguraties en bestanden in Windows, in de ban gedaan. Als gevolg daarvan was bestandsonderhoud in PM Record voor gebruikers van Office 2007 maar beperkt mogelijk. Dat probleem is thans meer dan opgelost. In deze nieuwe module, bereikbaar via het menu in dossierbeheer, beschikt u over zeer uitgebreide mogelijkheden om uw bestaande relatiedossiers te onderhouden. U kunt mappen en maplagen toevoegen en verwijderen, alsmede jaarmappen beheren. Het onderhoudsvenster is rechtstreeks aanroepbaar vanuit het dossier van elke relatie: open bijv. een willekeurig dossier en kies voor de menu-optie ‘Beheer’.

Δ Top

PM Flame: Personeelskaart

De personeelskaart is uitgebreid met extra velden aangaande de NAW-gegevens van de medewerker en diens evt. partner (scheiding van initialen, tussenvoegsels, achternaam, etc.).
Dit biedt de mogelijkheid om bij het creëren van mailings met de gegevens te ‘spelen’. In het MailMerge-document, dat u via de module ‘Personeel –Overzichten’ kunt genereren, zijn al deze velden inzetbaar. U heeft bovendien de beschikking over een ‘Aanhef’-veld voor zowel medewerker als partner, welke de gegevens reeds automatisch heeft samengevoegd tot een kant en klare waarde ten behoeve van bijv. brieven (‘De heer drs. X.Y. van der Z’).

De partnergegevens zijn tevens uitgebreid met velden voor geslacht, telefoon- of noodnummer en overlijdensdatum.

De kindgegevens zijn uitgebreid met extra velden aangaande de NAW-gegevens (scheiding van initialen, tussenvoegsels, achternaam, etc.). U kunt bovendien BSN/sofinummers en evt. overlijdensdatums vastleggen.

De ‘Admin’-user wordt niet meer in de personeelskaart getoond; deze heeft een speciale status en is niet gerelateerd aan een fysiek persoon.

De personeelskaart houdt voortaan bij of u wijzigingen heeft aangebracht en zal een melding tonen als u bent vergeten op te slaan.

De menu-opties zijn flink uitgebreid: een voor beheerders toegankelijke sectie (‘Beheer’) biedt u de mogelijkheid om snel de binnen uw bedrijf geldende afdelingen en functies aan te passen (deze zijn uit het ‘oude’ PM-Record beheer gehaald). U kunt hier tevens de personeelsverantwoordelijkheden toewijzen en evt. de locatie van uw personeelsdossier wijzigen.

Voor gebruikers is het venster ‘Overzichten personeel’ nu rechtstreeks vanuit de personeelskaart aanroepbaar; hiermee zijn nagenoeg alle personeelsfunctionaliteiten ondergebracht in 1 enkele, overzichtelijke Flame-module.

Compleet nieuw in het menu is een snel oproepbare lijst met ‘personeelswekkers’: hierin kunt u alle verjaardagen van medewerkers, partners en kinderen zien, alsmede trouwdagen, aflopende arbeidscontracten, laatste werkdagen, en de verloopdatums van paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

Δ Top

PM Flame: Personeelsoverzichten

Deze roept u voortaan op middels het menu in de personeelskaart. Een nieuwe mailmerge-optie biedt u de mogelijkheid om mailings of overzichten te genereren voor elk individueel kind per medewerker (elk kind is een apart record). U kunt personeelsgegevens nu tevens rechtstreeks naar een eigen MS Excel-bestand exporteren.

Δ Top

PM Flame: Relatiedossiers

De individuele relatiedossiers zijn omgebouwd naar Flame, inclusief diverse extra functionaliteiten, zoals bestandsonderhoud en uitgebreide zoekmogelijkheden. U hebt veel meer overzicht en u kunt sneller werken. Nieuw is het idee voor een ‘referentieel dossier’: een overzichtslijst van door referentie of onderwerp met elkaar verbonden bestanden in uw digitaal dossier. De huidige introductie is een eerste stap; uw voorstellen en ideeën ter uitbreiding hiervan in volgende versies wordt zeer op prijs gesteld!

Δ Top

PM Flame: SpecOps

Indien u overweegt reeds gebruikte werkcodes te hernoemen is er een speciale procedure toegankelijk. Zoals gebruikelijk bij de SpecOps module wordt u geacht dit niet door te vertellen.

Voor een goede toegankelijkheid van uw digitale dossiers en een juiste werking van uw systeem is het noodzakelijk, dat uw zoekcodes voldoen aan bepaalde tekstuele voorwaarden. In het tabblad ‘Algemeen onderhoud’ kunt u deze optimaliseren.

Δ Top

PM Flame: Urenregistratie

Toegevoegd is de knop ‘Weekstatusoverzicht’: met één klik in de lijst kunt u direct een specifieke week oproepen.

Genereer een statusrapport van alle weekregels uit uw selectie. Kopieer het rapport naar MS Word, Excel of PDF. Let op: de module gebruikt voortaan MS ReportViewer; zorg dat u deze installeert voordat u met de nieuwe versie gaat werken!

Op verzoek blijven de keuzelijstjes voor klant en werkcode bij initialisatie leeg als u een nieuwe weekregel opstart. In het venstertje voor de ureninvoer kunt u nu alsnog kiezen of het directe of indirecte urenregels betreft (u hoeft dus niet meer terug als u zich vergist heeft).

De weekurenlijst is aangevuld met de kolom ‘Klantnummer’. Door deze toevoeging is de eventueel door uzelf opgeslagen favoriete kolomvolgorde komen te vervallen; deze dient u eenmalig opnieuw te definiëren.

Δ Top

PM Flame: Overzichten productie

In het eerste tabblad kunt u voortaan filteren op verslagjaarreeks (van/tot en met).

Genereer bliksemsnel een statusrapport van alle uren uit uw selectie. Met deze nieuwe functionaliteit is tevens de oorspronkelijke exportlimiet van 1000 regels (naar MS Excel) komen te vervallen. Kopieer het volledige rapport naar MS Word, Excel of PDF. Let op: de module gebruikt voortaan MS ReportViewer; zorg dat u deze installeert voordat u met de nieuwe versie gaat werken!

Δ Top

PM Flame: Voortgangscontrole

Indien u de module Audit Plan opstart vanuit de klantenkaart zullen automatisch de werkzaamheden uit het jongste voortgangsjaar van de betreffende klant worden geselecteerd (de module opent in het tweede tabblad).

Toegevoegd is de mogelijkheid om per jaarlijkse klantenwerkzaamheid een aantekening of commentaar vast te leggen of aan te vullen.

Een extra tabblad (‘Achterstallig’) biedt u de mogelijkheid om een overzicht op te roepen van achterstallige, niet afgevinkte deadlines (per voortgangsjaar) en deze naar MS Excel te transporteren.

Bij voortgangswerkzaamheden per kwartaal kon de datum van de deadlines soms onjuist worden weergegeven: dit probleem is opgelost.

Δ Top

PM Flame: Voortgangsoverzichten

U kunt nu een statusrapport genereren van alle aan de jaarrekeningscategorie gekoppelde voortgangswerkzaamheden. Kopieer het rapport naar MS Word, Excel of PDF. Let op: de module gebruikt voortaan MS ReportViewer; zorg dat u deze installeert voordat u met de nieuwe versie gaat werken!

In het Excel-overzicht per periode (tabblad 2) zijn op verzoek de uitvoerders (1 en 2) toegevoegd.

Δ Top

PMFlame: Weken blokkeren

De procedure om een week te blokkeren is efficiënter en sneller gemaakt. Na de blokkade worden de weekstatusoverzichten in de onderliggende vensters (‘Urenregistratie’ of ‘Overzichten productie’) meteen bijgewerkt.

Δ Top

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small