Afdrukken

Introductie

Installeren van PM-applicaties
Applicatie in Microsoft Excel™
De sjabloon van PM-Report
Opslaan van jaarrekeningen met Excel 2000-2003 en Excel 2007
De menubalk van PM-Report en macrobeveiliging in Excel
Het aanmaken van een sjabloon met zelf gedefinieerde opmaak
Disclaimer
Voordelen
Te koppelen aan alle financiële pakketten
Verloop opbouw van het rapport
Het rapport
Bepaal zelf de opmaak van het rapport
De menubalk van PM-Report
Tussentijds rapporteren
Vreemde valuta
Ontwikkeling

 

Installeren van PM-applicaties

Alle applicaties kunt u voortaan automatisch laten downloaden én installeren via de Pro Management website. U dient daarvoor eerst éénmalig het programma PM-UpdateManager te downloaden. Zodra u dit hebt uitgepakt (ge-unzipped) en bijv. in uw lokale map ‘C:\Temp’ hebt geplaatst, kunt u het programma <Setup.exe> opstarten. Na de automatische installatie vindt u het daarna terug in het programmamenu van Windows <Start / Alle programma’s / Pro Management>.

Het installeren van nieuwe PM applicatieversies is vervolgens een fluitje van een cent: u klikt op het programma-item PM-UpdateManager, u geeft aan welk programma u wilt hebben en er wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Noot: ’07.02’ is de versie-naam van PM-Report. De toevoeging ‘.01’ betreft de zogenaamde ‘build’. ‘Builds’ zijn de aanpassingen binnen een bestaande versie; dus na ‘.01’ volgt ‘.02’, etc.

Δ Top

Applicatie in Microsoft Excel™

Wat betreft de ontwikkelomgeving van PM-Report, is gekozen voor het krachtige spreadsheetprogramma Microsoft Excel™ (vanaf Microsoft Office 2000 SP3). Door gebruik te maken van reeds in Excel™ aanwezige functies, alsmede het gebruik van de mogelijkheden van Visual Basic for Applications, doet de gebruiksvriendelijkheid van PM-Report niet onder voor die van Microsoft Excel™.

PM-Report omvat meer dan 100.000 formules.

Minimale systeemeisen:            Pentium III 500 Mhz en 512 MB intern geheugen
Systeemsoftware:                    Windows 2000 en hoger, in combinatie met Microsoft Excel™ vanaf versie 2000 SP3

Δ Top

De sjabloon van PM-Report

De sjabloon van PM-Report is een Excel-sjabloon (.XLT-bestand) en wordt standaard lokaal geïnstalleerd in ‘C:\Program Files\Pro Management\PM-Report\PM-Report 70.XLT’. Deze is vanaf iedere werkplek waarvoor een sleutel is aangeschaft, via een snelkoppeling op het bureaublad te bereiken. Bij het opstarten wordt gecontroleerd of de sleutel aanwezig en geldig is. Zo niet, dan ontvangt u een melding. Jaarlijks worden de sleutels voor 12 maanden geactiveerd middels een licentie-update via het programma PM-UpdateManager (<Start / Alle programma’s / Pro Management> / PM-UpdateManager).

Eventueel kunt u de sjabloon ook centraal op het netwerk opslaan en de snelkoppelingen op de bureaubladen hiernaar verwijzen. Echter dient u er dan wel rekening mee te houden, dat u bij een update de sjabloon weer even kopieert vanuit de lokale map naar de centrale map op het netwerk.

U werkt nimmer in de sjabloon zelf, maar altijd in een kopie. Steeds wordt bij het opstarten van PM-Report met de snelkoppeling op uw bureaublad een kopie van de sjabloon PM-Report 70.XLT gemaakt. Deze (bij de start automatisch genoemd: ‘PM-Report 7.01’) geeft u een naam en bewaart u in een directory van de relatie waar u het rapport voor opmaakt. De daadwerkelijke jaarrekeningen zijn dus gewone Excel-bestanden, namelijk .XLS- of eventueel vanaf Office 2007 .XLSM-bestanden. Lees het onderstaande kopje voor nadere informatie over het opslaan van PM-Report jaarrekeningen bij de verschillende MS-Office versies.

Let op: indien u een bestaand rapport wilt openen, gebruikt u niet de snelkoppeling op uw bureaublad. U kunt het bestand direct openen via de ‘Windows Verkenner’ of via Microsoft Excel™. Alleen als u een nieuwe jaarrekening wenst te maken gebruikt u dus de snelkoppeling op uw bureaublad.

Δ Top

Opslaan van jaarrekeningen met Excel 2000-2003 en Excel 2007

Hieronder staat beschreven hoe u een nieuwe PM-Report jaarrekening kunt opslaan, nadat u met de snelkoppeling op uw bureaublad een kopie heeft gemaakt van de sjabloon PM-Report 70.XLT.  Dit verschilt per MS-Office versie.

Noot: heeft u bij het opslaan even geduld, het opslaan kan soms enige tijd in beslag nemen (ca. 25 seconden). Wacht totdat onderin ‘Gereed’ staat.

Noot: nadat het bestand is opgeslagen, kunt u deze simpelweg als een ‘gewoon’ Excel-bestand behandelen en later openen via MS-Excel of de ‘Windows Verkenner’, zonder daarvoor de snelkoppeling van PM-Report te gebruiken.

Tot Excel 2003:

U kiest voor <Bestand / Opslaan als…> en geeft bijvoorbeeld de naam: ‘PM-Report jaarrekening 2008” en slaat deze op als standaard Excel-werkmap (.xls).

 

 

 

 

 

Vanaf Excel 2007:

Vanaf Office 2007 zijn de standaard bestandsextensies alle Office-bestanden gewijzigd. Bij deze versie zijn er voor het opslaan twee mogelijkheden, afhankelijk van uw specifieke kantoorsituatie.

 1. Opslaan als Excel 97-2003-werkmap (.xls) via <Office-knop / Opslaan Als…>

  Deze optie kunt u gebruiken in het geval dat op uw kantoor met verschillende Excel versies wordt gewerkt (bijvoorbeeld Excel 2007 en Excel 2003). Zo bereikt u dat ook de gebruikers van Excel 2003, de met Excel 2007 gemaakte PM-Report jaarrekeningen kunnen openen.

 1. Opslaan als Excel-werkmap met ingeschakelde macro's (.xlsm !) via <Office-knop / Opslaan Als…>

  Deze optie kunt u gebruiken in het geval dat iedereen op uw kantoor Excel 2007 gebruikt. Het opslaan en openen van deze bestanden gaat een stuk sneller dan .xls bestanden.
 2.  

  Let op: nooit opslaan als standaard Excel-werkmap, want dit resulteert in een PM-Report-bestand dat niet meer werkt, omdat dit type bestand (.xlsx) geen programmacode en macro’s ondersteunt.

Δ Top

De menubalk van PM-Report en macrobeveiliging in Excel

PM-Report gebruikt de werkbalk van Microsoft Excel™ en maakt zelf een extra werkbalk aan als het niveau van macrobeveiliging dit toelaat. De balk is tot Excel 2003, net als de meeste Office-werkbalken, vrij te verplaatsen over het scherm. Vanaf Excel 2007 vindt u de balk onder het Excel-menu <Invoegtoepassingen>.

De balk is herkenbaar aan het kleine ‘PM’-logo (  ) voorop de balk. Indien u op dit logo klikt komt u direct in de ‘What’s new’-handleiding.

Indien u de PM-Report-balk niet kunt vinden, dan kunt u hieronder de mogelijke oorzaken en oplossingen vinden.

Tot Excel 2003:

Werkt u in een PM-Report-bestand en de werkbalk is niet zichtbaar, dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. De werkbalk is wel aanwezig maar niet zichtbaar. Kies dan in het Excel-menu voor <Beeld / Werkbalken / PM-Report 07.03.x>.


 2. De werkbalk is wel aanwezig maar niet zichtbaar en is wel aangevinkt in het Excel-menu. Wellicht is de balk (deels) verscholen achter andere Excel-menubalken.

 3. De werkbalk is niet zichtbaar en is ook niet aanwezig in het Excel-menu. Klik op een willekeurig tabblad in PM-Report. De menubalk wordt dan automatisch aangemaakt. Gebeurt dit niet, dan zijn de macro’s waarschijnlijk uitgeschakeld. Dit kan komen door een te hoog beveiligingsniveau (<Extra / Macro / Beveiliging / (Erg) Hoog>) of omdat u zelf heeft gekozen voor <Macro’s uitschakelen> bij het openen van het bestand. Pas het beveiligingsniveau aan en/of open het bestand opnieuw en kies voor <Macro’s inschakelen>.

Vanaf Excel 2007:

Werkt u in een PM-Report-bestand en de werkbalk is niet zichtbaar, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. De werkbalk is wel aanwezig maar niet zichtbaar. Kijk dan in het in het Excel-menu <Invoegtoepassingen>.


 2. De werkbalk is niet zichtbaar en is ook niet aanwezig in het Excel-menu <Invoegtoepassingen>. Klik op een willekeurig tabblad in PM-Report. De menubalk wordt dan automatisch aangemaakt. Gebeurt dit niet, dan zijn de macro’s waarschijnlijk uitgeschakeld. Dit kan komen door een te hoog beveiligingsniveau. Zet het niveau op <Alle macro’s inschakelen> onder <Office-knop / Opties voor Excel / Vertrouwenscentrum / Instellingen voor het vertrouwenscentrum / Instellingen voor macro’s>. Bevestig het beveiligingsniveau door op <OK> te klikken en open het bestand opnieuw. De menubalk is nu zichtbaar onder het Excel-menu <Invoegtoepassingen>.

Δ Top

Het aanmaken van een sjabloon met zelf gedefinieerde opmaak

Indien u de sjabloon wilt wijzigen, dan brengt u de wijzigingen aan in een kopie. Vervolgens slaat u deze onder een andere naam op als .XLT-bestand. Deze kunt u voortaan eveneens gebruiken op de hierboven beschreven wijze.

Deze mogelijkheid maakt het eenvoudig om door u zelf gewenste aanpassingen van de standaard sjabloon te maken en deze voortaan als standaard te gebruiken. Hierbij valt te denken aan de opmaak van grijsvlakken, het minteken of bijvoorbeeld de volgorde van de bladen.

Δ Top

Disclaimer

PM-Report is gemaakt als gereedschap voor het genereren van professionele jaarrapporten inclusief de jaarrekening, zoveel als mogelijk opgemaakt conform de wettelijke bepalingen zoals die zijn opgenomen onder Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De ontwikkelaars dragen echter géén verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapporten tegenover derden of welke lezer dan ook. Als gebruiker van deze software dient u steeds te beseffen dat de inhoud van een rapport pas waarde krijgt zodra het is voorzien van uw handtekening. Op het moment dat u het rapport ondertekent en verspreidt onder derden, bent u zelfstandig verantwoordelijk voor de inhoud van het gerapporteerde.

Wij attenderen u dan ook op het feit dat u inhoudelijk steeds per rapport zal dienen te beoordelen of de inhoud juist en volledig is. Deze verantwoordelijkheid kunt u niet overdragen!

Δ Top

Voordelen

PM-Report wordt standaard zeer compleet uitgeleverd. Zo wordt een standaard rekeningschema geleverd met bijna 2.000 grootboekrekeningen, ingedeeld conform algemene richtlijnen. Deze rekeningen zijn al voorgecodeerd in de brugstaat, die de basis vormt voor de jaarrekening. U kunt dus direct aan de slag. Met een handmatige invoer van de cijfers heeft u binnen 10 minuten een jaarrekening.

De vele vraagstukken die opkomen bij het opstellen van de jaarrekening, zijn in de sjabloon verwerkt. Zo worden de rubrieken per jaar afhankelijk van het saldo op de balans ingedeeld. Het kasstroomoverzicht is voorgedefinieerd, waarbij automatisch de inkomsten- en uitgavenstromen naar de juiste rubrieken worden ingedeeld. Deze faciliteiten brengen een enorme tijdsbesparing met zich mee.

Indien de balans, om wat voor reden dan ook, niet in evenwicht is, dan wordt dit direct op het scherm vermeld.

Voor een volledig rapport hoeft u slechts enkele vragen te beantwoorden. Deze betreffen de financiële gegevens die niet direct in het grootboek zijn opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn het aantal medewerkers en de hoogte van de beloningen van de Raad van Commissarissen en Directie. Hierin wijkt PM-Report af van de overige pakketten, die soms tientallen vragen stellen.

Het unieke van PM-Report is dat alle mogelijke teksten en specificaties al in de sjabloon zijn opgenomen. Zij worden uitsluitend gegenereerd indien een rubriek een waarde heeft in de te rapporteren periode of in de periode van de vergelijkende cijfers.

Met alle vraagstukken bij de opmaak van een jaarrekening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Als voorbeeld geldt, dat de datum van de aandeelhoudersvergadering wordt opgenomen in de balans en winst- en verliesrekening ter ondertekening. Wordt deze vraag niet ingevuld, dan wordt automatisch vermeld dat het stuk is opgemaakt namens de directie en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. U of uw assistenten worden bijvoorbeeld ook geattendeerd op nuttige toelichtingen per rubriek. Als voorbeeld geldt dat bij de specificatie van de materiële vaste activa gevraagd wordt naar de verzekerde waarde en dat bij de specificaties van de schulden de looptijd, de einddatum, het rentepercentage en de verplichtingen op korte termijn worden gevraagd.
Tevens is de sjabloon zodanig ingericht, dat bij het zuiver boeken van de mutaties geen enkele rekening nader hoeft te worden uitgesplitst. Uw boekhouding geeft dan al met behulp van het standaard rekeningschema zeer zuiver de mutaties weer. U bespaart daarom veel tijd bij het rapporteren, omdat alle gegevens al voldoende zijn uitgesplitst.

Vaak is bij het opstellen van het rapport de indeling op de pagina´s en de paginering een tijdrovend probleem. Met PM-Report behoort dat tot de verleden tijd. De splitsing naar pagina´s geschiedt automatisch. De inhoudsopgave wordt ook automatisch opgemaakt. Ondanks deze faciliteit blijft het op te maken rapport volledig flexibel. U kunt de volgorde van de pagina´s eenvoudig wijzigen door ze te ‘slepen’. Ook kunt u eenvoudig extra pagina´s (bijvoorbeeld grafische toelichtingen of projectspecificaties) tussenvoegen. Bij de opmaak van de extra pagina´s maakt u uiteraard opnieuw gebruik van de in de brugstaat opgenomen gegevens middels een verwijzing naar het betreffende veld. Uw eigen specificaties worden dan steeds automatisch geactualiseerd. PM-Report wordt als sjabloon uitgeleverd. U kunt dit sjabloon bewerken naar uw eigen wensen. Zo kunnen standaard uw teksten worden opgenomen, maar ook uw lettertype en uw indeling. Deze faciliteiten zijn eenvoudig aan te brengen en te wijzigen.

Met diverse pakketten voor de opmaak van de aangiften inkomsten- of vennootschapsbelasting is een koppeling gemaakt, zodanig dat de cijfers automatisch met een druk op de knop zijn te exporteren naar die pakketten, waarmee dan bereikt is dat de standaard jaarstukken direct zijn opgemaakt. Naast opnieuw een grote tijdsbesparing, bent u verzekerd dat dezelfde gegevens uit uw rapportage zijn opgenomen in de door u verzorgde aangiften.

Wij zetten de te bereiken tijdbesparing nogmaals op rij:

Het unieke van PM-Report is, dat ‘op de achtergrond’ alle gegevens per rubriek aanwezig zijn. Zij worden automatisch geactiveerd zodra een rubriek een waarde heeft. U kunt dus nooit een toelichting overslaan. Tevens wordt u begeleid door het programma.

Δ Top

Te koppelen aan alle financiële pakketten

De structuur van PM-Report is zo opgezet, dat het gebruik ervan onafhankelijk is van de keuze van uw financieel pakket. De koppeling met de financiële pakketten geschiedt via een aparte module, genaamd PM-Balance Base. Deze module is een onderdeel van PM-Record. Hiermee wordt bereikt dat de cijfers voor de rapportage kunnen worden opgeslagen en ‘klaargezet’, zonder dat PM-Report hoeft te worden gestart. Er kan een koppeling worden gemaakt met ieder financieel pakket. Vanuit het financiële pakket dient een saldibalans te worden geëxporteerd, die wordt geïmporteerd PM-Balance Base op basis van een vooraf gedefinieerde indeling van het exportbestand.

In PM-Balance Base worden hierna alle in gebruik zijnde grootboekrekeningen gekoppeld aan de subcodes die standaard in PM-Report zijn opgenomen. Deze handeling dient men eenmalig te verrichten. De subcodes zijn in de brugstaat in PM-Report toegekend aan de diverse rubrieken. Het koppelen van grootboekrekeningen aan subcodes wordt ook wel mapping genoemd. PM-Report kan daarna de in PM-Balance Base aanwezige saldibalansen direct inlezen.

Indien er meerdere rekeningschema´s in gebruik zijn, is het uiteraard mogelijk meer koppelingen te maken. De koppelingen worden namelijk op klantniveau in PM-Balance Base opgeslagen. Gebruikt u slechts één rekeningschema, dan kunt u de eenmalig gemaakte koppeling gemakkelijk verspreiden onder andere klanten.

Voorts verwijzen wij u naar de handleiding van PM-Balance Base.

Δ Top

Verloop opbouw van het rapport

Nadat u de relatiegegevens heeft ingelezen of ingevoerd en de cijfers van de gekozen periode(s) in uw financieel pakket via PM-Balance Base in PM-Report hebt ingelezen, dan wel handmatig hebt ingevoerd, levert PM-Report zonder verdere sturing een compleet verzorgde rapportage.

Nadat de betreffende administratie via PM-Balance Base is ingelezen, dan wel is ingevoerd in PM-Report, heeft u de mogelijkheid om via Stap 3 in het hoofdmenu de onderdelen te selecteren welke u in het rapport wilt opnemen. U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • Algemeen                          
 • Fiscale positie                   
 • Financiële positie (ook grafisch)
 • Bespreking van de resultaten (ook grafisch)
 • Kengetallen                                    
 • Verklaringen                                  
 • Bedrijfsgegevens en toelichting
 • Meerjarenoverzicht            
 • Directieverslag                  
 • Balans                               
 • Winst-en-verliesrekening   
 • Cijfermatige toelichting (beperkt)
 • Cijfermatige toelichting (uitgebreid)
 • Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen   
 • Kasstroomoverzicht
 • Overige gegevens
 • Publicatiestukken*
 • Brieven aan Kamer van Koophandel en directie
 • Suppletieaangifte omzetbelasting
 • Notulen Aandeelhoudersvergadering*
 • Groeps– en vennootschappelijke jaarrekening**
 • Consolidatiestaten** (verkort/uitgebreid)

* Deze onderdelen alleen in de module voor de BV/NV
** Deze onderdelen alleen in de module consolidatie.

Δ Top

Het rapport

Het totale rapport is ingedeeld conform een rapport dat opgesteld is door een accountants- of administratiekantoor. Dat houdt in, dat er eerst een deel is dat kan worden aangemerkt als jaarverslag van de opsteller (accountant, controller of administrateur). Het volgende onderdeel bevat de jaarstukken, zijnde de onderdelen directieverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. De jaarrekening omvat de balans met toelichting, de winst-en-verliesrekening met toelichting, de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen en het kasstroomoverzicht. Onder de overige gegevens zijn opgenomen de statutaire bepalingen inzake de winstbestemming, de verdeling van het resultaat, de gebeurtenissen na balansdatum en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

Als extra optie is het mogelijk bijlagen toe te voegen. Deze betreffen bijvoorbeeld een overzicht omzetbelasting of een afschrijvingsoverzicht.

Belangrijk is dat diverse onderdelen op diverse niveaus kunnen worden gegenereerd. Zo zijn er voor de jaarrekening verplichte minimale toelichtingen. Denk aan de specificatie van de post ‘personeelskosten’. Volgens ‘De Richtlijnen voor de Jaarrekening’ dienen minimaal de salariskosten, de sociale lasten en de pensioenlasten te worden vermeld. Veelal is een dergelijke specificatie voor de lezers van het rapport niet voldoende. U kunt kiezen voor een nadere toelichting, in feite een verdere uitsplitsing van bovengenoemde rekeningen. Indien u voor deze optie kiest, worden de individuele regels van de brugstaat in de toelichting op de winst-en-verliesrekening vermeld.

U kunt dus kiezen voor de minimaal verplichte onderdelen of verdere uitsplitsingen. Naast deze mogelijkheden kunt u overal in het rapport regels toevoegen (of verhogen indien u meer uitgebreide zinnen wenst) en zelfs nieuwe paragrafen maken, die automatisch in de inhoudsopgave worden opgenomen.

Uw grote voordeel is dat PM-Report een compleet sjabloon is, dat alle mogelijke standaard paragrafen reeds in zich heeft. Indien een rubriek in deze of de vorige periode een waarde heeft, worden automatisch de bijbehorende toelichtingen gegenereerd. Op die wijze biedt PM-Report een grotere zekerheid dat alle toelichtingen die minimaal vereist zijn ook automatisch worden getoond.

U kunt de onderdelen van het totale rapport in willekeurige volgorde kiezen. Indien u een andere indeling wenst, kunt u de bladen gewoon ‘verslepen’ naar de door u gewenste positie. De inhoudsopgave wordt opgemaakt nadat u de door u gewenste onderdelen heeft gekozen en in de door u gewenste volgorde heeft geplaatst. Pas dan worden de pagina’s genummerd en in de inhoudsopgave opgenomen. Indien u later een andere indeling wenst, brengt u die aan door te kiezen voor de optie <Rapport / Rapportonderdelen definiëren> of <Extra opties / Blad verplaatsen> om een blad te verplaatsen. Nadat het rapport opnieuw is gegenereerd worden de door u gekozen bladen (onderwerpen) opnieuw gepagineerd en opgenomen in de inhoudsopgave.
De onderwerpen die zijn opgenomen in het verslag (genoemd jaarverslag of accountantsrapport) zijn de gebruikelijke toelichtingen. Indien u het rapport samenstelt voor derden, kiest u in dit onderdeel voor <Samenstellingsverklaring>. Indien u een verklaring bij de jaarrekening geeft, kiest u voor <Accountantsverklaring> onder <Jaarstukken>.

Δ Top

Bepaal zelf de opmaak van het rapport

Voor het bepalen van de lay-out van uw jaarrekening kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden die reeds standaard in Microsoft Excel™ aanwezig zijn. Dit maakt het voor gebruikers mogelijk de huisstijl, zoals gehanteerd binnen het kantoor of de organisatie, eenvoudig door te voeren in PM-Report, zonder daarbij afbreuk te doen aan de uniformiteit van de rapportage. PM-Report is uiterst flexibel. Standaard is onder het PM-Report-menu <Rapport / Opmaak> een aantal veelgebruikte opties opgenomen die met één klik doorgevoerd kunnen worden in het gehele rapport. Wij verwijzen u naar het hoofdstuk inzake de opmaak voor een uitgebreide beschrijving van deze opmaakopties.

Onder <Rapport> is de knop <Opmaak> opgenomen. Onder deze functie is een aantal veelgebruikte opties opgenomen die met één klik doorgevoerd kunnen worden in het gehele rapport:

 • Lettertype en –grootte;
 • Boven- en ondermarge;
 • Uitlijning paginakoppen (links of rechts);
 • Getalsnotatie voor bepaling van het soort minteken en de kleur van negatieve getallen;
 • Grijsvlakken wel / niet kiezen;
 • Inspringen teksten;

Indien u deze extra faciliteiten kiest, dan worden de instructies integraal in PM-Report opgenomen. U kunt per rapport de opmaak wijzigen. Het is ook mogelijk om de gekozen opmaak in de sjabloon door te voeren, zodat deze voortaan gekozen wordt bij een nieuw rapport.

Δ Top

Tussentijds rapporteren

Ook het probleem van tussentijdse rapportage, tegenwoordig een veel gevraagd gegeven, is door het gebruik van PM-Report een stuk eenvoudiger. Zo is het mogelijk om per kwartaal, maand of zelfs per week te rapporteren waarbij tevens een vergelijking van verschillende, vooraf gedefinieerde, perioden kan worden gemaakt.

Δ Top

Vreemde valuta

Bij de vaste gegevens kunt u kiezen om in een andere valuta te rapporteren dan de valuta waarin de administratie gevoerd wordt. Hierbij kunt u ook de koersen op de balansdatum invoeren, zodat alle bedragen omgerekend kunnen worden naar de desbetreffende valuta. U kunt per periode een verschillende koers opgeven. Op het moment dat u kiest voor het gebruik van vreemde valuta, dan zal PM-Report bij iedere verloopstaat in de toelichting op de balans automatisch als beginwaarde de waarde van de vorige periode opnemen, waarna er direct een correctie koersverschil wordt getoond, waardoor de beginwaarde in de koers van de te rapporteren periode wordt weergegeven.

Δ Top

Ontwikkeling

PM-Report is en wordt nog steeds ontwikkeld voor een zo breed mogelijke gebruikersgroep. Dit heeft vooralsnog geresulteerd in de volgende modulen:

 • Module voor de BV/NV
 • Module voor de Eenmanszaak / VOF / Vereniging / Maatschap / Stichting
 • Module voor de consolidatie
 • Publicatiestukken
 • Notulen aandeelhoudersvergadering
 • Koppeling met alle financiële pakketten (PM-Balance Base)
 • Koppeling met fiscale pakketten voor aangiften IB / VPB
 • Module voor dossiervorming (PM-Record, waaronder opgenomen modulen voor externe bibliotheek, post- en mailsysteem, NAW-gegevens relaties en contactpersonen, voortgangsbewaking, planning, controleprogramma, urenadministratie en facturering).

Voor de overige modulen geldt dat daar aparte beschrijvingen van zijn. Gaarne verwijzen wij u naar de informatie die is opgenomen op onze site:

www.promanagement.nl

Δ Top

 

Pro Management Software | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | T: 010 - 4517676 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen | Powered by transparant-small